Câu hỏi : Có án tích nhưng đã được xóa thì có bị ghi nhận trong phiếu lý lịch tư pháp số 1 không?
Nội dung: Với những trường hợp có án tích nhưng đã được xóa thì có bị ghi nhận trong phiếu lý lịch tư pháp số 1 không? Mong sớm nhận phản hồi trên.
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Khoản 11 Điều 1 Thông tư 16/2013/TT-BTP có quy định như sau: 1. Cách ghi mục Tình trạng án tích trong Phiếu lý lịch tư pháp số 1: a) Đối với người không bị kết án, người đã bị kết án nhưng được xóa án tích, người được đại xá thì ghi “Không có án tích”; trường hợp người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì ghi “Không có án tích trong thời gian cư trú tại Việt Nam”. Các ô, cột trong mục này không ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp. b) Đối với người đã bị kết án mà chưa đủ điều kiện được xóa án tích thì ghi “Có án tích” và ghi rõ nội dung bản án vào các ô, cột trong Phiếu lý lịch tư pháp. Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp có án tích và án tích đó được xét xử theo thủ tục phúc thẩm thì cập nhật án tích đó vào Phiếu lý lịch tư pháp số 1, cụ thể như sau: Nội dung cập nhật vào cột “số bản án, ngày tháng năm, Tòa án đã tuyên” được cập nhật theo thông tin của bản án hình sự phúc thẩm. Trường hợp bản án hình sự phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị và giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm thì cập nhật thông tin về tội danh, hình phạt chính, hình phạt bổ sung trong bản án hình sự sơ thẩm vào Phiếu lý lịch tư pháp. Trường hợp bản án hình sự phúc thẩm sửa các nội dung về tội danh, hình phạt chính, hình phạt bổ sung của bản án hình sự sơ thẩm thì cập nhật nội dung về tội danh, hình phạt chính, hình phạt bổ sung đã được sửa theo bản án phúc thẩm vào Phiếu lý lịch tư pháp. Trường hợp bản án hình sự phúc thẩm chỉ sửa một trong các nội dung về tội danh, hình phạt chính, hình phạt bổ sung của bản án hình sự sơ thẩm thì Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp cập nhật nội dung đã sửa theo bản án hình sự phúc thẩm và nội dung được giữ nguyên của bản án hình sự sơ thẩm vào Phiếu lý lịch tư pháp => Như vậy, với trường hợp có án tích nhưng đã được xóa thì sẽ được ghi không có án tích khi cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1. Còn nếu một người có án tích nhưng chưa có đủ điều kiện để xóa án tích thì trong phiếu lý lịch tư pháp vẫn sẽ ghi có án tích, trong phiếu lý lịch tư pháp số 1 sẽ có thêm nội dung bản án của người đó. Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.
CÁC CÂU HỎI KHÁC