Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

933

văn bản
Số ký hiệu

Quyết định 44/2017/QĐ-UBND

Ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể; thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn; cho phép san gạt mặt bằng, hạ cốt nền trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày có hiệu lực: 10/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 72/2017/TT-BTNMT

Quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng
Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày có hiệu lực: 12/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 43/2017/QĐ-UBND

Quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 26/12/2017
Ngày có hiệu lực: 10/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 65/2017/TT-BTNMT

Quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa
Ngày ban hành: 22/12/2017
Ngày có hiệu lực: 05/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 60/2017/TT-BTNMT

Quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn
Ngày ban hành: 08/12/2017
Ngày có hiệu lực: 26/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 50/2017/TT-BTNMT

Quy định nội dung công tác điều tra, đánh giá di sản địa chất, công viên địa chất
Ngày ban hành: 30/11/2017
Ngày có hiệu lực: 15/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 48/2017/TT-BTNMT

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật khí tượng trên cao và ra đa thời tiết
Ngày ban hành: 20/11/2017
Ngày có hiệu lực: 21/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 47/2017/TT-BTNMT

Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước
Ngày ban hành: 07/11/2017
Ngày có hiệu lực: 22/12/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 35/2017/QĐ-UBND

Ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 02/11/2017
Ngày có hiệu lực: 15/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 41/2017/TT-BTNMT

Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng
Ngày ban hành: 23/10/2017
Ngày có hiệu lực: 08/12/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 43
Tổng số trong ngày: 339
Tổng số trong tuần: 338
Tổng số trong tháng: 76265
Tổng số truy cập: 1897649