Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

1668

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT

Quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam
Ngày ban hành: 28/12/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 10/2019/TT-BNNPTNT

Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.
Ngày ban hành: 20/09/2019
Ngày có hiệu lực: 05/11/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 09/2019/TT-BNNPTNT

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón
Ngày ban hành: 27/08/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Quyết định 20/2019/QĐ-UBND

Bãi bỏ Quyết định số 298/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc quy định nội dung chi, mức chi cho các tổ chức, cá nhân được huy động hoặc tự nguyện thực hiện nhiệm vụ đột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 14/08/2019
Ngày có hiệu lực: 20/08/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 08/2019/TT-BNNPTNT

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản
Ngày ban hành: 09/08/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 07/2019/TT-BNNPTNT

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn thủy sản
Ngày ban hành: 07/08/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 06/2019/TT-BNNPTNT

Quy định hoạt động đặc thù, chế độ báo cáo của hợp tác xã nông nghiệp và trách nhiệm quản lý nhà nước các cấp đối với hợp tác xã nông nghiệp
Ngày ban hành: 19/07/2019
Ngày có hiệu lực: 03/09/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 65/2019/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều
Ngày ban hành: 18/07/2019
Ngày có hiệu lực: 09/09/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 62/2019/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
Ngày ban hành: 11/07/2019
Ngày có hiệu lực: 01/09/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 24/2019/QĐ-TTg

Sửa đổi Điều 3 Quyết định số 25/2017/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày ban hành: 11/07/2019
Ngày có hiệu lực: 01/09/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 81
Tổng số trong ngày: 955
Tổng số trong tuần: 19497
Tổng số trong tháng: 83597
Tổng số truy cập: 4149411