Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

1312

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 80/2019/TT-BCA

Hướng dẫn thực hiện Điều 7, Điều 8 Nghị định 105/2015/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Cảnh sát môi trường do Bộ Công an ban hành
Ngày ban hành: 27/12/2019
Ngày có hiệu lực: 15/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 185/2019/TT-BQP

Hướng dẫn về việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
Ngày ban hành: 04/12/2019
Ngày có hiệu lực: 18/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 178/2019/TT-BQP

Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển đối với chức danh quản lý tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng quản lý; cử, cử lại, miễn nhiệm đối với Người đại diện phần vốn nhà nước, giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng làm chủ sở hữu
Ngày ban hành: 02/12/2019
Ngày có hiệu lực: 15/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 177/2019/TT-BQP

quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiễm, cách chức và mẫu Giấy chứng nhận Cảnh sát viên, Trinh sát viên của Cảnh sát biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
Ngày ban hành: 30/11/2019
Ngày có hiệu lực: 16/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 99/2019/QH14

Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy do Quốc hội ban hành
Ngày ban hành: 27/11/2019
Ngày có hiệu lực: 07/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 53/2019/QH14

Luật Lực lượng dự bị động viên 2019
Ngày ban hành: 26/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Luật 51/2019/QH14

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019
Ngày ban hành: 25/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Luật 50/2019/QH14

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi 2019
Ngày ban hành: 25/11/2019
Ngày có hiệu lực: 10/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 49/2019/QH14

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019
Ngày ban hành: 22/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Luật 48/2019/QH14

Ngày ban hành: 22/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 337
Tổng số trong ngày: 1632
Tổng số trong tuần: 30242
Tổng số trong tháng: 100675
Tổng số truy cập: 4813337