Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

973

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 03/2020/TT-BCT

quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan cam kết tại Hiệp định CPTPP
Ngày ban hành: 22/01/2020
Ngày có hiệu lực: 29/02/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 02/2020/TT-BCT

quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối và trứng gia cầm năm 2020
Ngày ban hành: 22/01/2020
Ngày có hiệu lực: 29/02/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 01/2020/TT-BCT

quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2020
Ngày ban hành: 14/01/2020
Ngày có hiệu lực: 29/02/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 51/2018/TT-BCT

quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
Ngày ban hành: 19/12/2019
Ngày có hiệu lực: 04/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 42/2019/TT-BCT

sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ báo cáo định kỳ tại các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc liên tịch ban hành
Ngày ban hành: 18/12/2019
Ngày có hiệu lực: 05/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 41/2019/TT-BCT

bổ sung Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại một số Thông tư của Bộ Công Thương
Ngày ban hành: 16/12/2019
Ngày có hiệu lực: 29/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 40/2019/TT-BCT

hướng dẫn thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương
Ngày ban hành: 10/12/2019
Ngày có hiệu lực: 30/03/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 36/2019/TT-BCT

quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
Ngày ban hành: 29/11/2019
Ngày có hiệu lực: 15/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 37/2019/TT-BCT

quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại
Ngày ban hành: 29/11/2019
Ngày có hiệu lực: 15/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 39/2019/TT-BCT

quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất đường mía
Ngày ban hành: 29/11/2019
Ngày có hiệu lực: 14/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 138
Tổng số trong ngày: 1961
Tổng số trong tuần: 30571
Tổng số trong tháng: 101004
Tổng số truy cập: 4813666