Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

934

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 51/2018/TT-BCT

quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
Ngày ban hành: 19/12/2019
Ngày có hiệu lực: 04/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 10/2019/TT-BCT

sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN
Ngày ban hành: 22/07/2019
Ngày có hiệu lực: 05/09/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 07/2019/TT-BCT

quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo CPTPP
Ngày ban hành: 19/04/2019
Ngày có hiệu lực: 20/06/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 06/2019/TT-BCT

quy định cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi
Ngày ban hành: 25/03/2019
Ngày có hiệu lực: 08/05/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 05/2019/TT-BCT

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời
Ngày ban hành: 11/03/2019
Ngày có hiệu lực: 25/04/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 04/2019/TT-BCT

quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2019
Ngày ban hành: 04/03/2019
Ngày có hiệu lực: 17/04/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 03/2019/TT-BCT

quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
Ngày ban hành: 22/01/2019
Ngày có hiệu lực: 08/03/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 02/2019/TT-BCT

quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió
Ngày ban hành: 15/01/2019
Ngày có hiệu lực: 28/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 01/2019/TT-BCT

quy định cửa khẩu nhập khẩu phế liệu
Ngày ban hành: 09/01/2019
Ngày có hiệu lực: 22/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 02/2019/QĐ-TTg

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam
Ngày ban hành: 08/01/2019
Ngày có hiệu lực: 08/01/2019
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 38
Tổng số trong ngày: 100
Tổng số trong tuần: 35227
Tổng số trong tháng: 116791
Tổng số truy cập: 3775857