Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

45

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 02/2018/TT-NHNN

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2016/TT-NHNN ngày 26/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
Ngày ban hành: 12/02/2018
Ngày có hiệu lực: 12/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC

Thông tư liên tịch về quy định phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện do Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Ngày ban hành: 09/02/2018
Ngày có hiệu lực: 28/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 05/02/2018
Ngày có hiệu lực: 20/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 01/2018/TT-NHNN

Quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt
Ngày ban hành: 26/01/2018
Ngày có hiệu lực: 29/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 21/2017/TT- NHNN

Quy định về phương thức giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng
Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày có hiệu lực: 02/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP

QUY ĐỊNH NHỮNG TRƯỜNG HỢP CẦN THIẾT PHẢI TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG GIẢI QUYẾT VỤ ÁN, VỤ VIỆC VỀ THAM NHŨNG, KINH TẾ
Ngày ban hành: 13/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 10/2017/QĐ-KTNN

Ban hành Quy trình kiểm toán doanh nghiệp
Ngày ban hành: 21/11/2017
Ngày có hiệu lực: 05/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 11/2017/QĐ-KTNN

Ban hành Quy trình kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng
Ngày ban hành: 21/11/2017
Ngày có hiệu lực: 05/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐTP

Về biểu mẫu trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Bộ luật Tố tụng hình sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Ngày ban hành: 19/09/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 09/2017/QĐ-KTNN

Ban hành Quy chế ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán
Ngày ban hành: 15/08/2017
Ngày có hiệu lực: 29/09/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 71
Tổng số trong ngày: 498
Tổng số trong tuần: 497
Tổng số trong tháng: 76425
Tổng số truy cập: 1897808