Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

63

văn bản
Số ký hiệu

01/2019/QĐ-TTg

Quyết định về Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 05/01/2019
Ngày có hiệu lực: 05/03/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Chỉ thị 03/2018/CT-CA

Chỉ thị về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết, xét xử các vụ án hành chính do tòa án nhân dân tối cao ban hành
Ngày ban hành: 05/12/2018
Ngày có hiệu lực: 05/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC

Bãi bỏ Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ
Ngày ban hành: 27/11/2018
Ngày có hiệu lực: 12/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 05/20118/NQ-HĐTP

Hướng dẫn áp dụng Điều 234 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã và Điều 244 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của Bộ luật Hình sự
Ngày ban hành: 05/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐTP

Nghị quyết hướng dẫn áp dũng Điều 234 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã và Điều 244 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của bộ Luật Hình sự do Hội đồng thẩm phấn Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Ngày ban hành: 05/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC

Quy định việc phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản
Ngày ban hành: 12/06/2018
Ngày có hiệu lực: 01/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 78/2018/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi Nghị định 127/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
Ngày ban hành: 16/05/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP

Hướng dẫn việc áp dụng Điều 66 và Điều 106 của Bộ luật Hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện
Ngày ban hành: 24/04/2018
Ngày có hiệu lực: 09/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 61/2018/NĐ-CP

Nghị định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Ngày ban hành: 23/04/2018
Ngày có hiệu lực: 21/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNN&PTNT

Quy định phối hợp trong việc báo cáo, thông báo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
Ngày ban hành: 05/04/2018
Ngày có hiệu lực: 20/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 79
Tổng số trong ngày: 1030
Tổng số trong tuần: 41136
Tổng số trong tháng: 118823
Tổng số truy cập: 2273649