Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

319

văn bản
Số ký hiệu

Luật 36/2018/QH14

Ngày ban hành: 20/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND

Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quán hệ công tác của Thanh tra huyện Lục Ngạn
Ngày ban hành: 14/09/2018
Ngày có hiệu lực: 14/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 25/2018/QH14

Ngày ban hành: 25/06/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND

Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 08/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 06/2017/NQ-HĐND

quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 13/07/2017
Ngày có hiệu lực: 23/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND

quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 13/07/2017
Ngày có hiệu lực: 01/08/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 12/2017/QH14

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13
Ngày ban hành: 20/06/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 01/2017/TT-TTCP

Quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”
Ngày ban hành: 10/04/2017
Ngày có hiệu lực: 25/05/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 01/2017/TT-TTCP

Thông tư Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra"​, ban hành ngày 10/4/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 25/5/2017 và thay thế Thông tư số 03/2015/TT-TTCP ngày 20/5/2015 của Thanh tra Chính phủ.
Ngày ban hành: 10/04/2017
Ngày có hiệu lực: 25/05/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 03/2016/TT-TTCP

Quy định về trang phục đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân
Ngày ban hành: 29/12/2016
Ngày có hiệu lực: 15/02/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 211
Tổng số trong ngày: 2449
Tổng số trong tuần: 9331
Tổng số trong tháng: 132636
Tổng số truy cập: 2967430