Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

315

văn bản
Số ký hiệu

Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND

Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 08/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 06/2017/NQ-HĐND

quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 13/07/2017
Ngày có hiệu lực: 23/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND

quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 13/07/2017
Ngày có hiệu lực: 01/08/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 12/2017/QH14

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13
Ngày ban hành: 20/06/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 01/2017/TT-TTCP

Quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”
Ngày ban hành: 10/04/2017
Ngày có hiệu lực: 25/05/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 03/2016/TT-TTCP

Quy định về trang phục đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân
Ngày ban hành: 29/12/2016
Ngày có hiệu lực: 15/02/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 02/2016/TT-TTCP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính
Ngày ban hành: 20/10/2016
Ngày có hiệu lực: 05/12/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 01/2016/TT-TTCP

Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra
Ngày ban hành: 06/10/2016
Ngày có hiệu lực: 20/11/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 136/2016/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Ngày ban hành: 09/09/2016
Ngày có hiệu lực: 30/10/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực

115/2016/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp
Ngày ban hành: 08/07/2016
Ngày có hiệu lực: 15/09/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 67
Tổng số trong ngày: 361
Tổng số trong tuần: 361
Tổng số trong tháng: 76288
Tổng số truy cập: 1897671