Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

125

văn bản
Số ký hiệu

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý và trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 358/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 08/03/2018
Ngày có hiệu lực: 18/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 31/2017/QĐ-UBND

Bãi bỏ Quyết định số 509/2013/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 30/08/2017
Ngày có hiệu lực: 15/09/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 20/2017/QĐ-TTg

Quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức phi chính phủ
Ngày ban hành: 12/06/2017
Ngày có hiệu lực: 01/08/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 06/2016/TT-BNG

Hướng dẫn thực hiện Điều 15 tại Nghị định số 17/2014/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về nội dung thanh tra chuyên ngành
Ngày ban hành: 11/11/2016
Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 39/2016/QĐ-TTg

Bãi bỏ Quyết định 67/2011/QĐ-TTg về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 16/09/2016
Ngày có hiệu lực:
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 74/2016/NĐ-CP

Về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế
Ngày ban hành: 01/07/2016
Ngày có hiệu lực: 01/07/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 03/2016/TT-BNG

Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực
Ngày ban hành: 30/06/2016
Ngày có hiệu lực: 15/08/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 04/2016/TT-BNG

Hướng dẫn thủ tục cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại giao
Ngày ban hành: 30/06/2016
Ngày có hiệu lực: 01/09/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 358/2016/QĐ-UBND

Ban hành Quy định quản lý và trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 20/06/2016
Ngày có hiệu lực: 01/07/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 41/2016/NĐ-CP

Quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam
Ngày ban hành: 15/05/2016
Ngày có hiệu lực: 01/07/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 277
Tổng số trong ngày: 2802
Tổng số trong tuần: 9684
Tổng số trong tháng: 132989
Tổng số truy cập: 2967783