Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

1111

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH

Về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 30/12/2019
Ngày có hiệu lực: 15/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 28/2019/TT-BLĐTBXH

Về hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì trẻ em do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 26/12/2019
Ngày có hiệu lực: 20/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 29/2019/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn tổ chức diễn đàn trẻ em do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 26/12/2019
Ngày có hiệu lực: 20/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 30/2019/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý
Ngày ban hành: 26/12/2019
Ngày có hiệu lực: 12/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 45/2019/QH14

Ngày ban hành: 20/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 18/2019/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện tiền lương, tiền hỗ trợ tập huấn, thi đấu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ khi ốm đau, thai sản, bị tai nạn lao động đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 08/11/2019
Ngày có hiệu lực: 23/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 06/11/2019
Ngày có hiệu lực: 21/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 16/2019/TT-BLĐTBXH

Sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BLĐTBXH quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 30/10/2019
Ngày có hiệu lực: 15/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 13/2019/TT-BLĐTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 16/09/2019
Ngày có hiệu lực: 01/04/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 14/2019/TT-BLĐTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Phương tiện bảo vệ cá nhân - giày ủng an toàn do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 16/09/2019
Ngày có hiệu lực: 01/04/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 178
Tổng số trong ngày: 1656
Tổng số trong tuần: 30266
Tổng số trong tháng: 100699
Tổng số truy cập: 4813361