Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

1006

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 05/2018/TT-BLĐTBXH

hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 NĐ số 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính Phủ
Ngày ban hành: 29/06/2018
Ngày có hiệu lực: 15/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 88/2018/NĐ-CP

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
Ngày ban hành: 15/06/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 80/2018/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh
Ngày ban hành: 17/05/2018
Ngày có hiệu lực: 05/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 49/2018/NĐ-CP

Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
Ngày ban hành: 30/03/2018
Ngày có hiệu lực: 15/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 24/2018/NĐ-CP

quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động
Ngày ban hành: 27/02/2018
Ngày có hiệu lực: 15/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 01/2018/TT-BLĐTBXH

ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày ban hành: 27/02/2018
Ngày có hiệu lực: 12/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 33/2017/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội
Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày có hiệu lực: 12/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 35/2017/TT-BLĐTBXH

Quy định việc quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày có hiệu lực: 12/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 38/2017/TT-BLĐTBXH

Quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp; mẫu chứng chỉ, mẫu bản sao; quản lý phôi và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp
Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày có hiệu lực: 12/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 37/2017/TT-BLĐTBXH

Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu
Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày có hiệu lực: 12/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 70
Tổng số trong ngày: 431
Tổng số trong tuần: 430
Tổng số trong tháng: 76357
Tổng số truy cập: 1897740