Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

400

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 33/2018/TT-BVHTTDL

Quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 15/10/2018
Ngày có hiệu lực: 01/12/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 32/2018/TT-BVHTTDL

Cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng rổ do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 05/10/2018
Ngày có hiệu lực: 01/12/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 31/2018/TT-BVHTTDL

cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bắn súng thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 05/10/2018
Ngày có hiệu lực: 15/12/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 29/2018/TT-BVHTTDL

Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Wushu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 28/09/2018
Ngày có hiệu lực: 15/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 28/2018/TT-BVHTTDL

Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Leo núi thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 26/09/2018
Ngày có hiệu lực: 01/12/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 30/2018/TT-BVHTTDL

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 03/09/2018
Ngày có hiệu lực: 01/12/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 25/2018/TT-BVHTTDL

Quy định việc hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 30/08/2018
Ngày có hiệu lực: 15/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 24/2018/TT-BVHTTDL

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
Ngày ban hành: 23/08/2018
Ngày có hiệu lực: 09/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 23/2018/TT-BVHTTDL

Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 21/08/2018
Ngày có hiệu lực: 15/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 21/2018/TT-BVHTTDL

Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Lặn biển thể thao giải trí do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 05/04/2018
Ngày có hiệu lực: 01/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 69
Tổng số trong ngày: 497
Tổng số trong tuần: 496
Tổng số trong tháng: 76423
Tổng số truy cập: 1897806