Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

857

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT

quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
Ngày ban hành: 12/04/2019
Ngày có hiệu lực: 28/05/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 05/2019/TT-BGDĐT

ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1
Ngày ban hành: 05/04/2019
Ngày có hiệu lực: 21/05/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành: 18/03/2019
Ngày có hiệu lực: 03/05/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT

sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành: 28/02/2019
Ngày có hiệu lực: 15/04/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
Ngày ban hành: 25/02/2019
Ngày có hiệu lực: 12/04/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 29/2018/TT-BGDĐT

ban hành Thông tư quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên; quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên
Ngày ban hành: 10/02/2019
Ngày có hiệu lực:
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 15/2019/NĐ-CP

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp
Ngày ban hành: 01/02/2019
Ngày có hiệu lực: 20/03/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 34/2018/TT-BGDĐT

quy định Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Nhật thực hành
Ngày ban hành: 28/12/2018
Ngày có hiệu lực: 12/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 33/2018/TT-BGDĐT

hướng dẫn công tác xã hội trong trường học
Ngày ban hành: 28/12/2018
Ngày có hiệu lực: 10/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT

ban hành Chương trình giáo dục phổ thông
Ngày ban hành: 26/12/2018
Ngày có hiệu lực: 05/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 228
Tổng số trong ngày: 2540
Tổng số trong tuần: 9422
Tổng số trong tháng: 132727
Tổng số truy cập: 2967521