Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

841

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT

ban hành Chương trình giáo dục phổ thông
Ngày ban hành: 26/12/2018
Ngày có hiệu lực: 05/02/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Luật 35/2018/QH14

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 37 LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH
Ngày ban hành: 20/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 27/2018/TT-BGDĐT

sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và điểm a khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
Ngày ban hành: 25/10/2018
Ngày có hiệu lực: 10/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 145/2018/NĐ-CP

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
Ngày ban hành: 16/10/2018
Ngày có hiệu lực: 01/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 135/2018/NĐ-CP

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
Ngày ban hành: 04/10/2018
Ngày có hiệu lực: 20/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 127/2018/NĐ-CP

quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục
Ngày ban hành: 21/09/2018
Ngày có hiệu lực: 15/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 22/2018/TT-BGDĐT

hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
Ngày ban hành: 28/08/2018
Ngày có hiệu lực: 14/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT

ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học
Ngày ban hành: 24/08/2018
Ngày có hiệu lực: 10/10/2008
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT

ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học
Ngày ban hành: 22/08/2018
Ngày có hiệu lực: 10/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT

ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Ngày ban hành: 22/08/2018
Ngày có hiệu lực: 10/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 126
Tổng số trong ngày: 939
Tổng số trong tuần: 41045
Tổng số trong tháng: 118732
Tổng số truy cập: 2273558