Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

819

văn bản
Số ký hiệu

Nghị định 145/2018/NĐ-CP

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
Ngày ban hành: 16/10/2018
Ngày có hiệu lực: 01/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 127/2018/NĐ-CP

quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục
Ngày ban hành: 21/09/2018
Ngày có hiệu lực: 15/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 22/2018/QĐ-UBND

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thu, sử dụng các khoản thu thỏa thuận và tự nguyện trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 09/08/2018
Ngày có hiệu lực: 20/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 12/2018/TT-BGDĐT

ban hành Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
Ngày ban hành: 16/04/2018
Ngày có hiệu lực: 01/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 11/2018/TT-BGDĐT

ban hành Tiêu chí để xác định hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho giáo dục
Ngày ban hành: 06/04/2018
Ngày có hiệu lực: 22/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 10/2018/TT-BGDĐT

quy định về đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên
Ngày ban hành: 30/03/2018
Ngày có hiệu lực: 15/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 09/2018/TT-BGDĐT

ban hành quy định về quản lý Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành: 30/03/2018
Ngày có hiệu lực: 15/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 08/2018/TT-BGDĐT

quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
Ngày ban hành: 12/03/2018
Ngày có hiệu lực: 27/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT

sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành: 01/03/2018
Ngày có hiệu lực: 16/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT

quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
Ngày ban hành: 28/02/2018
Ngày có hiệu lực: 15/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 89
Tổng số trong ngày: 412
Tổng số trong tuần: 411
Tổng số trong tháng: 76338
Tổng số truy cập: 1897721