Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

515

văn bản
Số ký hiệu

Quyết định 28/2018/QĐ-TTg

Về gửi, nhận văn bản điện tử giữa cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 12/07/2018
Ngày có hiệu lực: 06/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 10/2018/TT-BTTTT

Quy định về chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày ban hành: 29/06/2018
Ngày có hiệu lực: 15/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 24/2018/QH14

Ngày ban hành: 12/06/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 08/2018/TT-BTTTT

Ban hành " Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện tử cho thiết bị đa phương tiện - yêu cầu phát xạ"
Ngày ban hành: 25/05/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

76/2018/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ
Ngày ban hành: 15/05/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 05/2018/TT-BTTTT

Ban hành " Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD”
Ngày ban hành: 09/05/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

04/2018/TT-BTTTT

Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành: 08/05/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 27/2018/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
Ngày ban hành: 01/03/2018
Ngày có hiệu lực: 15/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 25/2018/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 quy định về hoạt động in
Ngày ban hành: 28/02/2018
Ngày có hiệu lực: 01/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 47/2017/TT-BTTTT

Thông tư 47/2017/TT-BTTTT về quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 72
Tổng số trong ngày: 478
Tổng số trong tuần: 477
Tổng số trong tháng: 76404
Tổng số truy cập: 1897787