Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

1081

văn bản
Số ký hiệu

Nghị định 159/2018/NĐ-CP

VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NẠO VÉT TRONG VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN VÀ VÙNG NƯỚC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
Ngày ban hành: 28/11/2018
Ngày có hiệu lực: 11/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 55/2018/TT-BGTVT

CÔNG BỐ VÙNG NƯỚC CÁC CẢNG BIỂN THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH BÌNH ĐỊNH, TỈNH PHÚ YÊN VÀ KHU VỰC QUẢN LÝ CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUY NHƠN
Ngày ban hành: 20/11/2018
Ngày có hiệu lực: 15/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 35/2018/QH14

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 37 LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH
Ngày ban hành: 20/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 54/2018/TT-BGTVT

BAN HÀNH BIỂU KHUNG GIÁ DỊCH VỤ HOA TIÊU, DỊCH VỤ SỬ DỤNG CẦU, BẾN, PHAO NEO, DỊCH VỤ BỐC DỠ CONTAINER VÀ DỊCH VỤ LAI DẮT TẠI CẢNG BIỂN VIỆT NAM
Ngày ban hành: 14/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 53/2018/TT-BGTVT

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRÊN TÀU
Ngày ban hành: 28/10/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 147/2018/NĐ-CP

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI
Ngày ban hành: 24/10/2018
Ngày có hiệu lực: 24/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 144/2018/NĐ-CP

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC
Ngày ban hành: 16/10/2018
Ngày có hiệu lực: 16/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 52/2018/TT-BGTVT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 81/2014/TT-BGTVT NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH VỀ VIỆC VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG VÀ HOẠT ĐỘNG HÀNG KHÔNG CHUNG
Ngày ban hành: 15/10/2018
Ngày có hiệu lực: 01/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 138/2018/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe
Ngày ban hành: 08/10/2018
Ngày có hiệu lực: 01/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 139/2018/NĐ-CP

QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI
Ngày ban hành: 08/10/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 106
Tổng số trong ngày: 914
Tổng số trong tuần: 41021
Tổng số trong tháng: 118708
Tổng số truy cập: 2273534