Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

1170

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 49/2019/TT-BGTVT

quy trình, hồ sơ thanh quyết toán, thủ tục hỗ trợ giá cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt thực hiện vận tải phục vụ nhiệm vụ đặc biệt, nhiệm vụ an sinh xã hội.
Ngày ban hành: 17/02/2020
Ngày có hiệu lực: 01/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 1/2020/TT-BGTVT

quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải.
Ngày ban hành: 20/01/2020
Ngày có hiệu lực: 15/03/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 10/2020/NĐ-CP

quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
Ngày ban hành: 17/01/2020
Ngày có hiệu lực: 01/04/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 09/2020/NĐ-CP

bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ
Ngày ban hành: 13/01/2020
Ngày có hiệu lực: 01/03/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 55/2019/TT-BGTVT

quy định về danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động Việt Nam.
Ngày ban hành: 31/12/2019
Ngày có hiệu lực: 01/03/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 56/2019/TT-BGTVT

quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo chất lượng thực hiện và chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không.
Ngày ban hành: 31/12/2019
Ngày có hiệu lực: 25/02/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 100/2019/NĐ-CP

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.
Ngày ban hành: 30/12/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 51/2019/TT-BGTVT

Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống thông tin duyên hải để cung ứng dịch vụ thông tin duyên hải.
Ngày ban hành: 24/12/2019
Ngày có hiệu lực: 14/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 50/2019/TT-BGTVT

quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Namˮ.
Ngày ban hành: 20/12/2019
Ngày có hiệu lực: 15/12/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 48/2019/TT-BGTVT

quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo chất lượng thực hiện và việc áp dụng hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
Ngày ban hành: 17/12/2019
Ngày có hiệu lực: 15/12/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 290
Tổng số trong ngày: 1504
Tổng số trong tuần: 30115
Tổng số trong tháng: 100548
Tổng số truy cập: 4813210