Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

468

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT

HƯỚNG DẪN VÀ BAN HÀNH MẪU VĂN BẢN THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
Ngày ban hành: 17/10/2018
Ngày có hiệu lực: 01/12/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 55/2018/TT-BTC

Sửa đổi 07 Thông tư quy định thu phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 25/06/2018
Ngày có hiệu lực: 10/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 02/2018/TT-BKHĐT

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/2016/QĐ-TTG NGÀY 14/9/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BAN HÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN RỪNG VÀ ĐẦU TƯ HỖ TRỢ KẾT CẤU HẠ TẦNG, GIAO NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TY NÔNG, LÂM NGHIỆP
Ngày ban hành: 14/05/2018
Ngày có hiệu lực: 19/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 57/2018/NĐ-CP

VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
Ngày ban hành: 17/04/2018
Ngày có hiệu lực: 17/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT

BAN HÀNH DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ, PHỤ TÙNG THAY THẾ, PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CHUYÊN DÙNG, NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ, BÁN THÀNH PHẨM TRONG NƯỚC ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC
Ngày ban hành: 30/03/2018
Ngày có hiệu lực: 15/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 38/2018/NĐ-CP

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ ĐẦU TƯ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO
Ngày ban hành: 11/03/2018
Ngày có hiệu lực: 11/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 39/2018/NĐ-CP

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
Ngày ban hành: 11/03/2018
Ngày có hiệu lực: 11/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 07/2017/TT-BKHĐT

Quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 14/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT

Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Ngày ban hành: 05/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 05/2017/TT-BKHĐT

Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê
Ngày ban hành: 30/11/2017
Ngày có hiệu lực: 15/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 56
Tổng số trong ngày: 350
Tổng số trong tuần: 349
Tổng số trong tháng: 76276
Tổng số truy cập: 1897660