Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

364

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 24/2010/TT-BXD

Hướng dẫn việc tổ chức triển khai đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh
Ngày ban hành: 24/12/2010
Ngày có hiệu lực: 06/02/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 23/2010/TT-BXD

Hướng dẫn xác định chi phí lập và thẩm định đề án phân loại đô thị
Ngày ban hành: 23/12/2010
Ngày có hiệu lực: 07/02/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 210/2010/TT-BTC

Quy định việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm.
Ngày ban hành: 20/12/2010
Ngày có hiệu lực: 03/02/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị định 114/2010/NĐ-CP

Về bảo trì công trình xây dựng
Ngày ban hành: 06/12/2010
Ngày có hiệu lực: 20/01/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 22/2010/TT-BXD

Quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
Ngày ban hành: 03/12/2010
Ngày có hiệu lực: 17/01/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 22/2010/TT-BXD

Quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
Ngày ban hành: 03/12/2010
Ngày có hiệu lực: 17/01/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 21/2010/TT-BXD

Hướng dẫn chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng
Ngày ban hành: 16/11/2010
Ngày có hiệu lực: 31/12/2010
Trạng thái: Còn hiệu lực

73/2010/QĐ-TTg

Ban hành quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh
Ngày ban hành: 16/11/2010
Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 70/2010/QĐ-TTg

Sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê
Ngày ban hành: 05/11/2010
Ngày có hiệu lực: 23/12/2010
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 20/2010/TT-BXD

Hướng dẫn thí điểm xác định và công bố một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản
Ngày ban hành: 27/10/2010
Ngày có hiệu lực: 11/12/2010
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 288
Tổng số trong ngày: 5498
Tổng số trong tuần: 37712
Tổng số trong tháng: 5497
Tổng số truy cập: 7266236