Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

95

văn bản
Số ký hiệu

Quyết định 28/2000/QĐ-BXD

Về việc ban hành bảng giá ca máy khảo sát xây dựng
Ngày ban hành: 15/12/2000
Ngày có hiệu lực: 30/12/2000
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 16/2000/TT-BXD

Hướng dẫn việc quản lý xây dựng đối với hoạt động đầu tư nước ngoài và quản lý các nhà thầu nước ngoài vào nhận thầu xây dựng và tư vấn xây dựng công trình tại Việt Nam
Ngày ban hành: 11/12/2000
Ngày có hiệu lực: 26/12/2000
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 14/2000/TT-BXD

Hướng dẫn xử lý việc chuyển đổi quản lý các dự án đầu tư và xây dựng theo Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 52/1999/NĐ-CP
Ngày ban hành: 13/11/2000
Ngày có hiệu lực: 28/11/2000
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 112/2000/TT-BNN-XDCB

Hướng dẫn lập và điều chỉnh dự toán các công trình Xây dựng cơ bản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
Ngày ban hành: 06/11/2000
Ngày có hiệu lực: 06/11/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 13/2000/TT-BXD

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 06/2000/TT-BXD ngày 4/7/2000 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đối với mặt hàng vật liệu xây dựng
Ngày ban hành: 01/11/2000
Ngày có hiệu lực: 16/11/2000
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 11/2000/TT-BXD

Hướng dẫn phương pháp quy đổi vốn đầu tư đã thực hiện của công trình xây dựng về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng của dự án đầu tư và xây dựng
Ngày ban hành: 25/10/2000
Ngày có hiệu lực: 09/11/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 87/2000/QĐ-TTg

Về việc ủy quyền Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết các khu chức năng của công trình Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Ngày ban hành: 31/07/2000
Ngày có hiệu lực: 31/07/2000
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 14/2000/QĐ-BXD

Về việc ban hành Định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng
Ngày ban hành: 20/07/2000
Ngày có hiệu lực: 05/08/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 05/2000/TT-BKH

Hướng dẫn bổ sung sửa đổi công tác đấu thầu xây dựng công trình hạ tầng của Thông tư liên tịch số 416/1999/TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD ngày 29 tháng 4 năm 1999
Ngày ban hành: 12/07/2000
Ngày có hiệu lực: 12/07/2000
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 07/2000/TT-BXD

Hướng dẫn việc lập đơn giá khảo sát và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
Ngày ban hành: 12/07/2000
Ngày có hiệu lực: 07/06/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 265
Tổng số trong ngày: 4410
Tổng số trong tuần: 36624
Tổng số trong tháng: 4409
Tổng số truy cập: 7265148