Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

578

văn bản
Số ký hiệu

Nghị định 06/2020/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Ngày ban hành: 03/01/2020
Ngày có hiệu lực: 20/02/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 22/2019/TT-BTNMT

Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày ban hành: 25/12/2019
Ngày có hiệu lực: 25/06/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 96/2019/NĐ-CP

Nghị định quy định về khung giá đất
Ngày ban hành: 19/12/2019
Ngày có hiệu lực: 19/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 20/2019/TT-BTNMT

Thông tư về quy trình kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày ban hành: 18/12/2019
Ngày có hiệu lực: 05/02/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 91/2019/NĐ-CP

Nghị định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Ngày ban hành: 19/11/2019
Ngày có hiệu lực: 05/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 18/2019/TT-BTNMT

Thông tư quy định về tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày ban hành: 31/10/2019
Ngày có hiệu lực: 16/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 79/2019/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất
Ngày ban hành: 26/10/2019
Ngày có hiệu lực: 10/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTNMT

Về quản lý chất thải và phế liệu
Ngày ban hành: 25/10/2019
Ngày có hiệu lực: 25/10/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 16/2019/TT-BTNMT

Thông tư Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn
Ngày ban hành: 30/09/2019
Ngày có hiệu lực: 15/11/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 17/2019/TT-BTNMT

Quy định kỹ thuật thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ quyét LiDAR mặt đất trên trạm cố định
Ngày ban hành: 30/09/2019
Ngày có hiệu lực: 15/11/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 46
Tổng số trong ngày: 4776
Tổng số trong tuần: 26647
Tổng số trong tháng: 149443
Tổng số truy cập: 4650235