Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

401

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 43/2010/TT-BTNMT

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Ngày ban hành: 29/12/2010
Ngày có hiệu lực: 01/04/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 42/2010/TT-BTNMT

Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Ngày ban hành: 29/12/2010
Ngày có hiệu lực: 15/02/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 41/2010/TT-BTNMT

Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Ngày ban hành: 28/12/2010
Ngày có hiệu lực: 15/02/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

243/2010/QĐ-UBND

ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 27/12/2010
Ngày có hiệu lực: 06/01/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 40/2010/TT-BTNMT

Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, khảo sát hải văn, hóa học và môi trường vùng ven bờ và hải đảo
Ngày ban hành: 24/12/2010
Ngày có hiệu lực: 15/02/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 39/2010/TT-BTNMT

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Ngày ban hành: 16/12/2010
Ngày có hiệu lực: 15/02/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 38/2010/TT-BTNMT

Ban hành về Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát điều tra tổng hợp tài nguyên và môi trường biển bằng tàu biển
Ngày ban hành: 14/12/2010
Ngày có hiệu lực: 15/02/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 37/2010/TT-BTNMT

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật cho 10 công tác điều tra địa chất khoáng sản biển và hải đảo
Ngày ban hành: 14/12/2010
Ngày có hiệu lực: 15/02/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 35/2010/TT-BTNMT

Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc, thành lập bản đồ địa hình đáy biển bằng máy đo sâu hồi âm đa tia
Ngày ban hành: 14/12/2010
Ngày có hiệu lực: 15/02/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 34/2010/TT-BTNMT

Quy định kỹ thuật điều tra, khảo sát hải văn, hóa học và môi trường vùng ven bờ và hải đảo
Ngày ban hành: 14/12/2010
Ngày có hiệu lực: 01/02/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 146
Tổng số trong ngày: 8260
Tổng số trong tuần: 37473
Tổng số trong tháng: 190295
Tổng số truy cập: 7727817