Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

86

văn bản
Số ký hiệu

Quyết định 63/2000/QĐ-BCN

Về điều kiện của tổ chức, cá nhân hành nghề thăm dò khoáng sản
Ngày ban hành: 13/11/2000
Ngày có hiệu lực: 28/11/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 103/2000/QĐ-BNN/TCCB

Về việc sửa đổi Quy chế điều hành thực hiện dự án bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và tái tạo rừng vùng đầu nguồn sông Đà.
Ngày ban hành: 12/10/2000
Ngày có hiệu lực: 12/10/2000
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 56/2000/QĐ-BCN

Về việc ban hành Quy chế tạm thời về lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1/50.000 (1/25.000)
Ngày ban hành: 22/09/2000
Ngày có hiệu lực: 27/09/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 54/2000/QĐ-BCN

Về việc ban hành Quy chế lập bản đồ địa chất công trìnhtỷ lệ 1:50000 (1:25.000)
Ngày ban hành: 14/09/2000
Ngày có hiệu lực: 29/09/2000
Trạng thái: Còn hiệu lực

Pháp lệnh 27/2000/PL-UBTVQH10

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 8 tháng 3 năm 1993
Ngày ban hành: 24/08/2000
Ngày có hiệu lực: 07/09/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 76/2000/TT-BTC

hướng dẫn thực hiện quyết định số 219/1999/QÐ-ttg ngày 11/11/1999 của thủ tướng chính phủ về chính sách bảo hộ quyền lợi của nhân dân địa phương nơi có khoáng sản được khai thác, chế biến và bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác
Ngày ban hành: 25/07/2000
Ngày có hiệu lực: 11/11/1999
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 78/2000/QĐ-BNN-TCCB

V/v ban hành Quy chế tổ chức thực hiện và Quy chế quản lý tài chính dự án “trồng rừng tại các tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh và Lạng Sơn” BMZ 98 66 781 do Chính Phủ cộng hoà liên bang đức viện trợ không hoàn lại
Ngày ban hành: 19/07/2000
Ngày có hiệu lực: 03/08/2000
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 23/2000/NĐ-CP

Về việc điều chỉnh đưa cây Thảo quả ra ngoài nhóm IIA của Danh mục thực vật rừng, động vật rừng quý, hiếm ban hành kèm theo Nghị định số 18/HĐBT ngày 17/1/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ)
Ngày ban hành: 13/07/2000
Ngày có hiệu lực: 13/07/2000
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 83/2000/QĐ-TTg

Sử dụng Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia Việt Nam
Ngày ban hành: 12/07/2000
Ngày có hiệu lực: 12/08/2000
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 19/2000/QH10

Ngày ban hành: 09/06/2000
Ngày có hiệu lực: 01/07/2000
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 124
Tổng số trong ngày: 468
Tổng số trong tuần: 76955
Tổng số trong tháng: 178639
Tổng số truy cập: 7177111