Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

23

văn bản
Số ký hiệu

Quyết định 403-CNNg/TC

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Quản lý tài nguyên khoáng sản Nhà nước
Ngày ban hành: 29/12/1990
Ngày có hiệu lực: 29/12/1990
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 112-LS/CNR

Ban hành quy phạm kỹ thuật trồng rừng thông Caribee (Pinus Caribaea) (QPN 13 -90)
Ngày ban hành: 26/02/1990
Ngày có hiệu lực: 26/02/1990
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 456-LS/NR

Ban hành quy phạm kỹ thuật trồng rừng bạch đàn trắng và keo lá to
Ngày ban hành: 04/09/1989
Ngày có hiệu lực: 04/09/1989
Trạng thái: Còn hiệu lực

Chỉ thị 15-LS/CNR

Về công tác xây dựng phương án điều chế rừng đơn giản cho các lâm trường
Ngày ban hành: 19/07/1989
Ngày có hiệu lực: 19/07/1989
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 22/QĐ-KT

Ban hành quy phạm kỹ thuật gây, trồng và kinh doanh rừng tràm (Mêlaleuca Leucadendron L) (QPN 9-86)
Ngày ban hành: 13/01/1987
Ngày có hiệu lực: 30/01/1987
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 1171/QĐ

Ban hành các loại Quy chế rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng
Ngày ban hành: 30/12/1986
Ngày có hiệu lực: 14/01/1987
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 37/LN-KL

Hướng dẫn thực hiện việc phân công, phân cấp, nhằm thống nhất quản lý và tăng cường công tác quản lý rừng và đất lâm nghiệp trong cả nước
Ngày ban hành: 27/12/1986
Ngày có hiệu lực: 11/01/1987
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 990/QĐ-LN

Giao chỉ tiêu xây dựng rừng giống 1986-1995
Ngày ban hành: 17/11/1986
Ngày có hiệu lực: 02/12/1986
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 801/QĐ

Ban hành quy phạm phòng cháy, chữa cháy rừng thông, rừng tràm và một số loại rừng dễ cháy khác
Ngày ban hành: 26/09/1986
Ngày có hiệu lực: 26/09/1986
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 9-LN/KL

Quy định thủ tục vận chuyển gỗ và các loại lâm sản, đặc sản rừng
Ngày ban hành: 12/04/1986
Ngày có hiệu lực: 12/04/1986
Trạng thái: Còn hiệu lực