Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

974

văn bản
Số ký hiệu

Nghị định 40/2019/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi các nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ Môi trường
Ngày ban hành: 13/05/2019
Ngày có hiệu lực: 01/07/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 03/2019/TT-BTNMT

Thông tư về danh mục địa danh dân cư, Sơn Văn, Thủy Văn, Kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Vĩnh Phúc do Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày ban hành: 26/04/2019
Ngày có hiệu lực: 13/06/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 30'2019/NĐ-CP

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2015/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHÀ Ở
Ngày ban hành: 28/03/2019
Ngày có hiệu lực: 15/05/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 27/2019/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ
Ngày ban hành: 13/03/2019
Ngày có hiệu lực: 01/05/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 03/2019/NĐ-CP

Nghị định về hoạt động viễn thám
Ngày ban hành: 04/01/2019
Ngày có hiệu lực: 20/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 35/2018/TT-BTNMT

Quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại
Ngày ban hành: 28/12/2018
Ngày có hiệu lực: 11/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 31/2018/TT-BTNMT

Quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước
Ngày ban hành: 26/12/2018
Ngày có hiệu lực: 10/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 167/2018/NĐ-CP

Nghị định Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất
Ngày ban hành: 26/12/2018
Ngày có hiệu lực: 10/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 32/2018/TT-BTNMT

Quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng
Ngày ban hành: 26/12/2018
Ngày có hiệu lực: 08/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 33/2018/TT-BTNMT

Quy định quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển
Ngày ban hành: 26/12/2018
Ngày có hiệu lực: 15/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 427
Tổng số trong ngày: 9124
Tổng số trong tuần: 72499
Tổng số trong tháng: 247200
Tổng số truy cập: 3273504