Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

1122

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 09/2020/TT-BTNMT

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh
Ngày ban hành: 17/09/2020
Ngày có hiệu lực: 03/11/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 08/2020/TT-BTNMT

Thông tư quy định kỹ thuật phương pháp quan trắc hải văn
Ngày ban hành: 11/09/2020
Ngày có hiệu lực: 26/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư Thông tư 05/2020/TT-BTNMT

Thông tư quy định kỹ thuật về thăm dò, đánh giá trữ lượng đá khối sử dụng làm ốp lát và mỹ nghệ.
Ngày ban hành: 31/08/2020
Ngày có hiệu lực: 20/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 03/08/2020
Ngày có hiệu lực: 15/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND

Quy định hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng các lò đốt rác và hoạt động xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2020-2025
Ngày ban hành: 09/07/2020
Ngày có hiệu lực: 01/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 21/2020/QĐ-UBND

Bãi bỏ Quyết định số 194/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông và sử dụng bãi ven sông chứa cát sỏi trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành: 07/07/2020
Ngày có hiệu lực: 20/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh về thu hồi đất; bồi thường, hỗ tợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 02/07/2020
Ngày có hiệu lực: 15/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 53/2020/NĐ-CP

Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Ngày ban hành: 05/05/2020
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 48/2020/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn
Ngày ban hành: 15/04/2020
Ngày có hiệu lực: 01/06/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 07/2020/QĐ-UBND

Bãi bỏ Quyết định số 265/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý, khai thác, vận chuyển đất đắp nền công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 08/04/2020
Ngày có hiệu lực: 20/04/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 238
Tổng số trong ngày: 5226
Tổng số trong tuần: 13945
Tổng số trong tháng: 222476
Tổng số truy cập: 7759997