Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

1106

văn bản
Số ký hiệu

Nghị định 23/2020/NĐ-CP

Nghị định quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông
Ngày ban hành: 24/02/2020
Ngày có hiệu lực: 10/04/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 18/2020/NĐ-CP

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ
Ngày ban hành: 11/02/2020
Ngày có hiệu lực: 01/04/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 05/2020/QĐ-TTg

Quyết định số của Thủ tướng Chính phủ : Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước
Ngày ban hành: 31/01/2020
Ngày có hiệu lực: 20/03/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 03/2020/QĐ-TTg

Quyết định quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 13/01/2020
Ngày có hiệu lực: 01/03/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 06/2020/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Ngày ban hành: 03/01/2020
Ngày có hiệu lực: 20/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 06/2020/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi Điều 17 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Ngày ban hành: 03/01/2020
Ngày có hiệu lực: 20/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 12/2019/TT-BTP

Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp
Ngày ban hành: 31/12/2019
Ngày có hiệu lực: 15/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 24/2019/TT-BTNMT

Thông tư sửa đổi và bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày ban hành: 31/12/2019
Ngày có hiệu lực: 15/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 27/2019/TT-BTNMT

Thông tư quy định về phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày ban hành: 31/12/2019
Ngày có hiệu lực: 18/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 29/2019/TT-BTNMT

Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ hàng năm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày ban hành: 31/12/2019
Ngày có hiệu lực: 18/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 67
Tổng số trong ngày: 3935
Tổng số trong tuần: 22146
Tổng số trong tháng: 3934
Tổng số truy cập: 5177572