Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

1067

văn bản
Số ký hiệu

Nghị định 117/2010/NĐ-CP

Về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng
Ngày ban hành: 24/12/2010
Ngày có hiệu lực: 01/03/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 209/2010/QĐ-UBND

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư và tri trả, quản lý tiền bồi thường, hỗ trợ di dân tại trường bắn quốc gia khu vực I ban hành kèm theo Quyết định số 59/2005/QĐ-UBND ngày 04/8/2005 và quyết định số 95/2007/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 của UBND tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 30/11/2010
Ngày có hiệu lực: 10/12/2010
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 183/2010/TTLT-BTC-BNN

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông
Ngày ban hành: 15/11/2010
Ngày có hiệu lực: 30/12/2010
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 69/2010/QĐ-TTg

Quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Ngày ban hành: 03/11/2010
Ngày có hiệu lực: 20/12/2010
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 63/2010/QĐ-TTg

Về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản
Ngày ban hành: 15/10/2010
Ngày có hiệu lực: 01/12/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 55/2010/TT-BNNPTNT

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”
Ngày ban hành: 28/09/2010
Ngày có hiệu lực: 12/11/2010
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 97/2010/QĐ-UBND

ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 30/08/2010
Ngày có hiệu lực: 09/09/2010
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 88/2010/NĐ-CP

Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng
Ngày ban hành: 16/08/2010
Ngày có hiệu lực: 01/10/2010
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 74/2010/NĐ-CP

Quy định về phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng công an xã, phường, thị trấn, lực lượng kiểm lâm và các lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong công tác bảo vệ rừng
Ngày ban hành: 12/07/2010
Ngày có hiệu lực: 27/08/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT

Hướng dẫn thực hiện cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế
Ngày ban hành: 08/07/2010
Ngày có hiệu lực: 22/08/2010
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 442
Tổng số trong ngày: 2868
Tổng số trong tuần: 17996
Tổng số trong tháng: 340905
Tổng số truy cập: 5888463