Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

217

văn bản
Số ký hiệu

Quyết định 144/2000/QĐ-BNN/TCCB

Về việc chuyển Công ty Thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên thành Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên
Ngày ban hành: 29/12/2000
Ngày có hiệu lực: 29/12/2000
Trạng thái: Còn hiệu lực

Chỉ thị 142/2000/CT-BNN/VP

Về việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý nhà nước
Ngày ban hành: 28/12/2000
Ngày có hiệu lực: 28/12/2000
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 141/2000/QĐ-BNN-TCCB

Về việc thành lập Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp ngành Muối
Ngày ban hành: 25/12/2000
Ngày có hiệu lực: 09/01/2001
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 140/2000/QĐ-BNN/KL

Về việc công bố bản danh mục một số loài động vật hoang dã là thiên địch của chuột
Ngày ban hành: 21/12/2000
Ngày có hiệu lực: 05/01/2001
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 140/2000/QĐ/BNN-KL

Về việc công bố bản danh mục một số loài động vật hoang dã là thiên địch của chuột
Ngày ban hành: 21/12/2000
Ngày có hiệu lực: 05/01/2001
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 139/2000/QĐ-BNN/KHCN

Về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành
Ngày ban hành: 19/12/2000
Ngày có hiệu lực: 03/01/2001
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 138/2000/QĐ-BNN/TCCB

Về việc chuyển chế độ hạch toán độc lập của Xí nghiệp Chè Bắc Sơn thành hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Chè Việt Nam và hợp nhất Xí nghiệp Chè Bắc Sơn với Trạm Vật tư vận tải Cổ Loa thành Công ty Chế biến chè và nông sản thực phẩm Cổ Loa
Ngày ban hành: 19/12/2000
Ngày có hiệu lực: 03/02/2001
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 135/2000/QĐ-BNN/KHCN

Về việc công nhận Phòng Thử nghiệm ngành Nông nghiệp
Ngày ban hành: 18/12/2000
Ngày có hiệu lực: 02/01/2001
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 131/2000/QĐ-BNN/KHCN

Về việc công nhận Phòng Thử nghiệm ngành Nông nghiệp
Ngày ban hành: 18/12/2000
Ngày có hiệu lực: 02/01/2001
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 136/2000/QĐ-BNN/KHCN

Về việc công nhận Phòng Thử nghiệm ngành Nông nghiệp
Ngày ban hành: 18/12/2000
Ngày có hiệu lực: 02/01/2001
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 107
Tổng số trong ngày: 3236
Tổng số trong tuần: 18364
Tổng số trong tháng: 341273
Tổng số truy cập: 5888831