Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

4

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 2/TS-TT

Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 125-CT ngày 28-04-1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc xây dựng quy hoạch nuôi trồng thuỷ sản
Ngày ban hành: 18/05/1988
Ngày có hiệu lực: 18/05/1988
Trạng thái: Còn hiệu lực

Chỉ thị 43-LN/KL

Về việc quản lý, bảo vệ và sử dụng hợp lý, tiết kiệm các loại gỗ quý, hiếm
Ngày ban hành: 07/09/1987
Ngày có hiệu lực: 07/09/1987
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 16-TT/LB

Hướng dẫn một số nội dung về quyền tự chủ tài chính trong các hợp tác xã và tập đoàn sản xuất nông nghiệp và nông - lâm nghiệp (dưới đây gọi chung là hợp tác xã)
Ngày ban hành: 11/08/1986
Ngày có hiệu lực: 11/08/1986
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 26/TT-LB

Hướng dẫn thi hành chính sách đầu tư xây dựng các vùng kinh tế lâm nghiệp theo Quyết định số 95-CP ngày 27/3/1980 của Hội đồng Chính phủ
Ngày ban hành: 17/07/1981
Ngày có hiệu lực: 17/07/1981
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 32
Tổng số trong ngày: 2320
Tổng số trong tuần: 24120
Tổng số trong tháng: 347029
Tổng số truy cập: 5894587