Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

2143

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 38/2020/TT-BTC

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và ngân sách nhà nước
Ngày ban hành: 12/05/2020
Ngày có hiệu lực: 26/06/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 37/2020/TT-BTC

Quy định về mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán
Ngày ban hành: 07/05/2020
Ngày có hiệu lực: 07/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 33/2020/TT-BTC

Quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng
Ngày ban hành: 05/05/2020
Ngày có hiệu lực: 05/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 36/2020/TT-BTC

Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn
Ngày ban hành: 05/05/2020
Ngày có hiệu lực: 05/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 34/2020/TT-BTC

Quy định về mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng
Ngày ban hành: 05/05/2020
Ngày có hiệu lực: 05/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 35/2020/TT-BTC

Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch
Ngày ban hành: 05/05/2020
Ngày có hiệu lực: 05/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 31/2020/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 263/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp
Ngày ban hành: 04/05/2020
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 29/2020/TT-BTC

Thông tư về hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 17/04/2020
Ngày có hiệu lực: 02/06/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 27/2020/TT-BTC

Về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ
Ngày ban hành: 17/04/2020
Ngày có hiệu lực: 05/06/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 28/2020/TT-BTC

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và tài chính ngân hàng
Ngày ban hành: 17/04/2020
Ngày có hiệu lực: 02/06/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 143
Tổng số trong ngày: 2275
Tổng số trong tuần: 24075
Tổng số trong tháng: 346984
Tổng số truy cập: 5894542