Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

2050

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 49/2010/TT-BYT

Bãi bỏ Quyết định số 37/2007/QĐ - BYT ngày 25/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy trình quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng ngân sách nhà nước
Ngày ban hành: 31/12/2010
Ngày có hiệu lực: 15/02/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 226/2010/TT-BTC

Quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính
Ngày ban hành: 31/12/2010
Ngày có hiệu lực: 01/04/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 222/2010/TT-BTC

Quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
Ngày ban hành: 31/12/2010
Ngày có hiệu lực: 16/02/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị định 120/2010/NĐ-CP

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất
Ngày ban hành: 30/12/2010
Ngày có hiệu lực: 01/03/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 249/2010/TT-BQP

Hướng dẫn quy trình lập, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề theo Quyết định số 121/2009/QĐ-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 29/12/2010
Ngày có hiệu lực: 29/12/2010
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 217/2010/TT-BTC

Sửa đổi Quyết định số 72/2008/QĐ-BTC ngày 3/9/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với nhà bạt cứu sinh loại nhẹ (QCVN 3: 2008/BTC)
Ngày ban hành: 29/12/2010
Ngày có hiệu lực: 12/02/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 216/2010/TT-BTC

Về viêc ban hành Danh mục các mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, phân bón và thuốc trừ sâu được tạm thời điều chỉnh thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu
Ngày ban hành: 29/12/2010
Ngày có hiệu lực: 15/02/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 215/2010/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại điểm 1, mục II Thông tư số 16/2008/TT-BTC ngày 13/02/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe gắn máy hai bánh không nhằm mục đích thương mại
Ngày ban hành: 29/12/2010
Ngày có hiệu lực: 12/02/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 218/2010/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 29/12/2010
Ngày có hiệu lực: 01/03/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 39/2010/TTLT-BLĐTBXH- BTC

Hướng dẫn chi trả chế độ hưu trí và tử tuất từ quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc và quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người vừa có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
Ngày ban hành: 28/12/2010
Ngày có hiệu lực: 02/11/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 413
Tổng số trong ngày: 6742
Tổng số trong tuần: 32178
Tổng số trong tháng: 14380
Tổng số truy cập: 7778230