Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

860

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư liên tịch 23/2000/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN

Điều chỉnh khoản 3 Mục IV của Thông tư liên tịch số 19/2000/TTLT- BTM-BKHĐT-BCN ngày 16/10/2000
Ngày ban hành: 29/12/2000
Ngày có hiệu lực: 01/01/2001
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 32/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Thông tư liên tịch của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính số 32/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương tối thiểu và phụ cấp trong các doanh nghiệp
Ngày ban hành: 29/12/2000
Ngày có hiệu lực: 01/01/2001
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 32/2000/TTLT/BLĐTBXH-BTC

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương tối thiểu và phụ cấp trong các doanh nghiệp
Ngày ban hành: 29/12/2000
Ngày có hiệu lực: 01/01/2001
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 30/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Hướng dẫn chế độ bồi dưỡng đi biển đối với công nhân, viên chức các đơn vị sự nghiệp của ngành thủy sản, khí tượng thủy văn.
Ngày ban hành: 29/12/2000
Ngày có hiệu lực: 01/01/2000
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 215/2000/QÐ-BTC

Ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động bưu chính viễn thông
Ngày ban hành: 29/12/2000
Ngày có hiệu lực: 13/01/2001
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 208/2000/QĐ-BTC

Về việc ban hành Quy chế tổng hợp, phân tích báo cáo tình hình tài chính doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn
Ngày ban hành: 25/12/2000
Ngày có hiệu lực: 10/01/2001
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 120/2000/TTLT/BTC-BCN-TCHQ

Về việc bổ sung, sửa đổi chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hóa đối với các sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí điện, điện tử hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 176/1998/TTLT/BTC-BCN-TCHQ ngày 25/12/1998 của liên Bộ Tài chính- Công nghiệp - Tổng cục Hải quan.
Ngày ban hành: 25/12/2000
Ngày có hiệu lực: 01/01/2001
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 210/2000/QĐ/BTC

Về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số mặt hàng thuộc nhóm 8704 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi
Ngày ban hành: 25/12/2000
Ngày có hiệu lực: 01/01/2001
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 204/2000/QĐ-BTC

Về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi
Ngày ban hành: 21/12/2000
Ngày có hiệu lực: 01/01/2001
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

145/2000/QĐ-TTg

Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
Ngày ban hành: 19/12/2000
Ngày có hiệu lực: 03/01/2001
Trạng thái: Còn hiệu lực