Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

4973

văn bản
Số ký hiệu

Nghị định 44/2019/NĐ-CP

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
Ngày ban hành: 20/05/2019
Ngày có hiệu lực: 01/07/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 43/2019/NĐ-CP

Sửa đổi Nghị định 26/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng
Ngày ban hành: 17/05/2019
Ngày có hiệu lực: 17/05/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 39/2019/NĐ-CP

Tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ngày ban hành: 10/05/2019
Ngày có hiệu lực: 01/07/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 38/2019/NĐ-CP

Quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Ngày ban hành: 09/05/2019
Ngày có hiệu lực: 01/07/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 22/2019/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 12/2015/TT-BTC hướng dẫn Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 03/05/2019
Ngày có hiệu lực: 01/07/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 32/2019/NĐ-CP

Quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
Ngày ban hành: 10/04/2019
Ngày có hiệu lực: 01/06/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 18/2019/TT-BTC

THÔNG TƯ 18/2019/TT-BTC BÃI BỎ THÔNG TƯ 134/2014/TT-BTC HƯỚNG DẪN THỦ TỤC GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ VÀ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI MÁY MÓC, THIẾT BỊ NHẬP KHẨU ĐỂ TẠO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
Ngày ban hành: 03/04/2019
Ngày có hiệu lực: 20/05/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 03/2019/TT-NHNN

Sửa đổi Thông tư 32/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 29/03/2019
Ngày có hiệu lực: 13/05/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 04/2019/TT-NHNN

Sửa đổi Thông tư 24/2013/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có và cam kết ngoại bảng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 29/03/2019
Ngày có hiệu lực: 15/05/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 17/2019/TT-BTC

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP TÀI CHÍNH VIỆT NAM” DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
Ngày ban hành: 21/03/2019
Ngày có hiệu lực: 05/05/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 383
Tổng số trong ngày: 8860
Tổng số trong tuần: 72235
Tổng số trong tháng: 246936
Tổng số truy cập: 3273240