Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

5393

văn bản
Số ký hiệu

Nghị định 109/2020/NĐ-CP

Nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
Ngày ban hành: 15/09/2020
Ngày có hiệu lực: 15/09/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 26/2020/QĐ-TTg

Quyết định về hướng dẫn Nghị quyết 973/2020/UBTVQH14 quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025
Ngày ban hành: 14/09/2020
Ngày có hiệu lực: 14/09/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 80/2020/TT-BTC

Thông tư về Hướng dẫn phương thức gửi báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ quy định tại Nghị định 88/2014/NĐ-CP quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm và Nghị định 95/2018/NĐ-CP quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán
Ngày ban hành: 03/09/2020
Ngày có hiệu lực: 19/10/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 19/2020/TT-BTC

Thông tư sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nướ
Ngày ban hành: 31/08/2020
Ngày có hiệu lực: 05/10/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị quyết 100/2020/NĐ-CP

Nghị định về kinh doanh hàng miễn thuế
Ngày ban hành: 28/08/2020
Ngày có hiệu lực: 05/10/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Quyết định 23/2020/QĐ-TTg

Quyết định quy định về việc điều chuyển, tiếp nhận vốn, tài sản và hoàn trả vốn đối với dự án thành phần thuộc Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020
Ngày ban hành: 14/08/2020
Ngày có hiệu lực: 01/10/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 77/2020/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
Ngày ban hành: 14/08/2020
Ngày có hiệu lực: 28/09/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 78/2020/TT-BTC

Thông tư về hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự
Ngày ban hành: 14/08/2020
Ngày có hiệu lực: 01/10/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 76/2020/TT-BTC

Thông tư về sửa đổi Thông tư liên tịch 39/2014/TTLT-BCT-BTC quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu; Thông tư 38/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá; Thông tư 138/2007/TT-BTC hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Sơn La
Ngày ban hành: 14/08/2020
Ngày có hiệu lực: 30/09/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 75/2020/TT-BTC

Thông tư sửa đổi Thông tư 279/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
Ngày ban hành: 12/08/2020
Ngày có hiệu lực: 12/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 148
Tổng số trong ngày: 5289
Tổng số trong tuần: 5288
Tổng số trong tháng: 235340
Tổng số truy cập: 7233812