Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

598

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 23/2010/TT-BKHCN

Hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ
Ngày ban hành: 29/12/2010
Ngày có hiệu lực: 12/02/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 118/2010/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng
Ngày ban hành: 29/12/2010
Ngày có hiệu lực: 15/02/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 249/2010/TT-BQP

Hướng dẫn quy trình lập, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề theo Quyết định số 121/2009/QĐ-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 29/12/2010
Ngày có hiệu lực: 29/12/2010
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 116/2010/NĐ-CP

Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Ngày ban hành: 24/12/2010
Ngày có hiệu lực: 01/03/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 245/2010/TT-BQP

Về việc ban hành Định mức chi phí đào tạo một số nghề theo 03 cấp trình độ cho bộ đội xuất ngũ học nghề theo Quyết định số 121
Ngày ban hành: 20/12/2010
Ngày có hiệu lực: 20/12/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 83/2010/QĐ-TTg

Về việc Ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với Khu kinh tế - quốc phòng
Ngày ban hành: 15/12/2010
Ngày có hiệu lực: 01/02/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 52/2010/TT-BCA

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú, Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 về cư trú
Ngày ban hành: 30/11/2010
Ngày có hiệu lực: 20/01/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 195/2010/TTLT-BQP-BTC-BKH&ĐT

Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ
Ngày ban hành: 23/11/2010
Ngày có hiệu lực: 07/01/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 167/2010/TT-BQP

Về việc quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm
Ngày ban hành: 19/11/2010
Ngày có hiệu lực: 01/12/2010
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 41/2010/TT-BCA

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 70/2006/NĐ-CP ngày 24/7/2006 và Nghị định số 22/2009/NĐ-CP ngày 24/2/2009 về việc quản lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính trong Công an nhân dân
Ngày ban hành: 04/11/2010
Ngày có hiệu lực: 25/12/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 551
Tổng số trong ngày: 18151
Tổng số trong tuần: 54983
Tổng số trong tháng: 235106
Tổng số truy cập: 7495845