Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

102

văn bản
Số ký hiệu

Pháp lệnh 30/2000/PL-UBTVQH10

Ngày ban hành: 28/12/2000
Ngày có hiệu lực: 01/04/2001
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 23/2000/QH10

Ngày ban hành: 09/12/2000
Ngày có hiệu lực: 01/06/2001
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Chỉ thị 25/2000/CT-TTg

Về việc sử dụng súng của lực lượng Kiểm lâm và các lực lượng kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại trong khi thi hành công vụ
Ngày ban hành: 06/12/2000
Ngày có hiệu lực: 06/12/2000
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 70/2000/NĐ-CP

Về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng
Ngày ban hành: 21/11/2000
Ngày có hiệu lực: 06/12/2000
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 69/2000/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 09/CP ngày 12 tháng 02 năm 1996 về chế độ quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh
Ngày ban hành: 20/11/2000
Ngày có hiệu lực: 05/12/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị định 60/2000/ND-CP

Quy định việc thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ
Ngày ban hành: 30/10/2000
Ngày có hiệu lực: 15/11/2000
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 05/2000/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/1999/NĐ-CP ngày 8/9/1999 của chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của điều lệ bảo hiểm xã hội đối với quân đội và công an ban hành kèm theo Nghị định số 45/CP ngày 15/7/1995 của Chính phủ.
Ngày ban hành: 18/07/2000
Ngày có hiệu lực: 23/09/1999
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 09/2000/TT-BCA(A18)

Hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước theo Nghị định số 05/2000/NĐ-CP ngày 03/3/2000 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
Ngày ban hành: 07/06/2000
Ngày có hiệu lực: 07/06/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 08/2000/TT-BCA(C11)

Hướng dẫn mẫu, việc khắc, quản lý và sử dụng con dấu của các cơ quan, tổ chức việt nam dùng trong công tác đối ngoại; việc khắc, mang con dấu vào sử dụng tại Việt Nam của các cơ quan, tổ chức nước ngoài
Ngày ban hành: 31/05/2000
Ngày có hiệu lực: 30/06/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 12/2000/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN

Về việc thưởng hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may
Ngày ban hành: 12/05/2000
Ngày có hiệu lực: 27/05/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 580
Tổng số trong ngày: 17995
Tổng số trong tuần: 54827
Tổng số trong tháng: 234950
Tổng số truy cập: 7495689