Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

24

văn bản
Số ký hiệu

Nghị quyết Không số

Về việc thi hành các Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật nghĩa vụ quân sự và Luật về sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 21/12/1990
Ngày ban hành: 21/12/1990
Ngày có hiệu lực: 21/12/1990
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 11/TTLN

Hướng dẫn việc xử lý một số loại tội phạm
Ngày ban hành: 20/11/1990
Ngày có hiệu lực: 05/12/1990
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Pháp lệnh 35-LCT/HĐNN8

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tổ chức Toà án quân sự
Ngày ban hành: 29/03/1990
Ngày có hiệu lực: 09/04/1990
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 05-89/TTLN

Hướng dẫn thực hiện quy định của Pháp lệnh thi hành án dân sự về Hội đồng định giá
Ngày ban hành: 06/12/1989
Ngày có hiệu lực: 06/12/1989
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 03/TTLB-BNV-BXD

Quy định chế độ an toàn phòng cháy, chữa cháy, phòng nổ trong xây dựng công trình
Ngày ban hành: 03/11/1989
Ngày có hiệu lực: 03/11/1989
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 31 TC-TC-ĐN

Hướng dẫn chế độ phân phối và quản lý thu nhập của cán bộ, công nhân bộ quốc phòng làm việc ở các xí nghiệp quốc phòng Libi
Ngày ban hành: 15/08/1989
Ngày có hiệu lực: 01/01/1989
Trạng thái: Còn hiệu lực

Pháp lệnh 14-LCT/HĐNN8

Về lực lượng Cảnh Sát Nhân Dân Việt Nam
Ngày ban hành: 28/01/1989
Ngày có hiệu lực: 28/01/1989
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị quyết Không số

Về công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội
Ngày ban hành: 22/12/1988
Ngày có hiệu lực: 22/12/1988
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 13-LĐTBXH/TT

Hướng dẫn thực hiện phụ cấp thâm niên đặc biệt đối với công nhân viên quốc phòng
Ngày ban hành: 21/09/1988
Ngày có hiệu lực: 06/10/1988
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Pháp lệnh Không số

Ngày ban hành: 21/12/1985
Ngày có hiệu lực: 03/01/1986
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 574
Tổng số trong ngày: 18364
Tổng số trong tuần: 55196
Tổng số trong tháng: 235319
Tổng số truy cập: 7496058