Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

1301

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 174/2019/TT-BQP

Hướng dẫn về thực hiện chế độ tiền ăn tập trung tập huấn, thi đấu đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính đối với giải thi đấu thể thao trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
Ngày ban hành: 17/11/2019
Ngày có hiệu lực: 03/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 81/2019/NĐ-CP

Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
Ngày ban hành: 11/11/2019
Ngày có hiệu lực: 11/11/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 48/2019/TT-BCA

Sửa đổi Thông tư 11/2016/TT-BCA quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thể Căn cước công dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Ngày ban hành: 15/10/2019
Ngày có hiệu lực: 01/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 29/2019/QĐ-TTg

Sửa đổi Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh - Bộ Quốc phòng kèm theo Quyết định 25/2016/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 03/10/2019
Ngày có hiệu lực: 25/11/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 45/2019/TT-BCA

Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Ngày ban hành: 02/10/2019
Ngày có hiệu lực: 18/11/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 41/2019/TT-BCA

Sửa đổi Thông tư 66/2015/TT-BCA quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Ngày ban hành: 01/10/2019
Ngày có hiệu lực: 18/11/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 39/2019/TT-BCA

Sửa đổi Thông tư 10/2016/TT-BCA quy định về công tác tàng thư căn cước công dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Ngày ban hành: 01/10/2019
Ngày có hiệu lực: 18/11/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 40/2019/TT-BCA

Sửa đổi Thông tư 07/2016/TT-BCA hướng dẫn Luật Căn cước công dân và Nghị định 137/2015/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Ngày ban hành: 01/10/2019
Ngày có hiệu lực: 18/11/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 61/2019/TT-BTC

Hướng dẫn tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương theo quy định tại Quyết định 04/2019/QĐ-TTg về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 03/09/2019
Ngày có hiệu lực: 21/09/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 70/2019/NĐ-CP

Quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân
Ngày ban hành: 23/08/2019
Ngày có hiệu lực: 10/10/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 142
Tổng số trong ngày: 1539
Tổng số trong tuần: 29500
Tổng số trong tháng: 152296
Tổng số truy cập: 4653088