Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

1324

văn bản
Số ký hiệu

49/2020/NĐ-CP

hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng
Ngày ban hành: 17/04/2020
Ngày có hiệu lực: 15/06/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 10/2020/TT-BCA

Quy định về đồ vật cấm đưa vào cơ sở giam giữ phạm nhân và việc thu giữ, xử lý đồ vật cấm do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Ngày ban hành: 06/03/2020
Ngày có hiệu lực: 20/03/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 26/2020/NĐ-CP

Hướng dẫn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
Ngày ban hành: 28/02/2020
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 19/2020/TT-BCA

Quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Ngày ban hành: 21/02/2020
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

18/2020/TT-BCA

quy định về thực hiện dân chủ trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
Ngày ban hành: 20/02/2020
Ngày có hiệu lực: 06/04/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 83/2019/TT-BCA

Quy định về thực hiện dân chủ trong công tác của Cảnh sát môi trường do Bộ Công an ban hành
Ngày ban hành: 31/12/2019
Ngày có hiệu lực: 18/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 80/2019/TT-BCA

Hướng dẫn thực hiện Điều 7, Điều 8 Nghị định 105/2015/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Cảnh sát môi trường do Bộ Công an ban hành
Ngày ban hành: 27/12/2019
Ngày có hiệu lực: 15/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 27/2019/QĐ-UBND

Bãi bỏ Quyết định số 147/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định hoạt động sản xuất gạch, ngói thủ công trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 527/2013/QĐ-UBND ngày 27/9/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy chế quản lý, bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 09/12/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 185/2019/TT-BQP

Hướng dẫn về việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
Ngày ban hành: 04/12/2019
Ngày có hiệu lực: 18/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 178/2019/TT-BQP

Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển đối với chức danh quản lý tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng quản lý; cử, cử lại, miễn nhiệm đối với Người đại diện phần vốn nhà nước, giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng làm chủ sở hữu
Ngày ban hành: 02/12/2019
Ngày có hiệu lực: 15/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực