Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

495

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 45/2010/TT-BCT

Quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2011
Ngày ban hành: 31/12/2010
Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 46/2010/TT-BCT

Quy định về quản lý hoạt động của các website thương mại điện tử bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ
Ngày ban hành: 31/12/2010
Ngày có hiệu lực: 01/06/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 47/2010/TT-BCT

Quy định việc kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm trong quá trình sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương
Ngày ban hành: 31/12/2010
Ngày có hiệu lực: 15/02/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 43/2010/TT-BCT

Quy định công tác quản lý an toàn trong ngành công thương
Ngày ban hành: 29/12/2010
Ngày có hiệu lực: 14/02/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 42/2010/TT-BCT

Gia hạn việc áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép theo quy định tại Thông tư số 22/2010/TT-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2010 và Thông tư số 31/2010/TT-BCT ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
Ngày ban hành: 28/12/2010
Ngày có hiệu lực: 14/02/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 84/2010/QĐ-TTg

Về việc ban hành Quy chế khai thác dầu khí
Ngày ban hành: 15/12/2010
Ngày có hiệu lực: 15/02/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 41/2010/TT-BCT

Quy định phương pháp xác định giá phát điện; trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành khung giá phát điện và phê duyệt hợp đồng mua bán điện
Ngày ban hành: 14/12/2010
Ngày có hiệu lực: 28/01/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 40/2010/TT-BCT

Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp trên thị trường điện lực
Ngày ban hành: 13/12/2010
Ngày có hiệu lực: 27/01/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 39/2010/TT-BCT

Quy định việc thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại biên giới
Ngày ban hành: 09/12/2010
Ngày có hiệu lực: 09/12/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 38/2010/TT-BCT

Về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2011 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Lào
Ngày ban hành: 02/12/2010
Ngày có hiệu lực: 17/01/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 132
Tổng số trong ngày: 6272
Tổng số trong tuần: 21868
Tổng số trong tháng: 158784
Tổng số truy cập: 8151457