Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

32

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư liên tịch 23/2000/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN

Điều chỉnh khoản 3 Mục IV của Thông tư liên tịch số 19/2000/TTLT- BTM-BKHĐT-BCN ngày 16/10/2000
Ngày ban hành: 29/12/2000
Ngày có hiệu lực: 01/01/2001
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 120/2000/TTLT/BTC-BCN-TCHQ

Về việc bổ sung, sửa đổi chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hóa đối với các sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí điện, điện tử hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 176/1998/TTLT/BTC-BCN-TCHQ ngày 25/12/1998 của liên Bộ Tài chính- Công nghiệp - Tổng cục Hải quan.
Ngày ban hành: 25/12/2000
Ngày có hiệu lực: 01/01/2001
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 69/2000/QĐ-BCN

Về ban hành quy phạm an toàn trong các hầm Lò than và Diệp thạch
Ngày ban hành: 01/12/2000
Ngày có hiệu lực: 01/01/2001
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 38/2000/QĐ-BCN

Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Vụ, Thanh tra và Văn phòng Bộ Công nghiệp
Ngày ban hành: 28/06/2000
Ngày có hiệu lực: 28/06/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 12/2000/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN

Về việc thưởng hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may
Ngày ban hành: 12/05/2000
Ngày có hiệu lực: 27/05/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 10/2000/TTLT/BTM-BCA-BTC-BKHCNMT

Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 31/1999/CT-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả
Ngày ban hành: 27/04/2000
Ngày có hiệu lực: 12/05/2000
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 05/2000/QĐ-BCN

Về việc ban hành đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực
Ngày ban hành: 21/01/2000
Ngày có hiệu lực: 01/01/1999
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 01/2000/QĐ-BCN

Về việc ban hành định mức dự toán xây dựng cơ bản chuyên ngành lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực
Ngày ban hành: 11/01/2000
Ngày có hiệu lực: 01/01/1999
Trạng thái: Còn hiệu lực

Chỉ thị 01/2000/CT-BCN

Về việc tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước trong ngành Công nghiệp năm 2000
Ngày ban hành: 03/01/2000
Ngày có hiệu lực: 03/01/2000
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 78/1999/QĐ-BCN

Ban hành định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm, hiệu chỉnh điện đường dây và trạm biến áp
Ngày ban hành: 08/12/1999
Ngày có hiệu lực: 01/01/1999
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 206
Tổng số trong ngày: 5755
Tổng số trong tuần: 21351
Tổng số trong tháng: 158267
Tổng số truy cập: 8150940