Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

9

văn bản
Số ký hiệu

Nghị quyết Không số

Về việc thi hành các Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật nghĩa vụ quân sự và Luật về sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 21/12/1990
Ngày ban hành: 21/12/1990
Ngày có hiệu lực: 21/12/1990
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 16-BNgT/PC/HQ

Hướng dẫn việc gửi và nhận hàng phi mậu dịch dưới hình thức quà biếu đối với những gói nhỏ của các gia đình trong nước có thân nhân định cư ở các nước ngoài hệ thống XHCN
Ngày ban hành: 21/02/1984
Ngày có hiệu lực: 01/03/1984
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 39-TT/LB

Hướng dẫn bù tiền chênh lệch giá vải
Ngày ban hành: 18/11/1983
Ngày có hiệu lực: 01/01/1983
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 17-NT

Hướng dẫn việc xây dựng và tăng cường thương nghiệp xã hội chủ nghĩa trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
Ngày ban hành: 03/10/1983
Ngày có hiệu lực: 18/10/1983
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 123/TTLB-NgT-TC

Hướng dẫn thi hành chế độ thưởng tiền Việt Nam khuyến khích sản xuất và giao hàng xuất khẩu
Ngày ban hành: 03/10/1983
Ngày có hiệu lực: 03/10/1983
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 133/TTg

Về triệt để thực hiện tiết kiệm xăng dầu và chống lấy cắp xăng dầu
Ngày ban hành: 06/06/1981
Ngày có hiệu lực: 06/06/1981
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 185/TTg

Về việc giao Bộ Vật tư quản lý phương tiện vận chuyển xăng dầu chạy sông và ven biển
Ngày ban hành: 06/06/1980
Ngày có hiệu lực: 06/06/1980
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 01/TT-LB

Hướng dẫn việc giải quyết vốn để tiếp nhận hàng nhập khẩu và xây dựng các công trình viện trợ của tổ chức UNICEF và các tổ chức quốc tế khác
Ngày ban hành: 01/02/1977
Ngày có hiệu lực: 01/02/1977
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 22-TTLB/TC/NT

Về việc hướng dẫn việc thu thuế hàng hoá vào hành lý, tặng phẩm, quà biếu nhập cảnh vượt quá tiêu chuẩn được miễn thuế
Ngày ban hành: 17/06/1975
Ngày có hiệu lực: 15/07/1975
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 96
Tổng số trong ngày: 6576
Tổng số trong tuần: 39534
Tổng số trong tháng: 21736
Tổng số truy cập: 7785587