Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

1008

văn bản
Số ký hiệu

Quyết định 46/2020/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 18/12/2020
Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 40/2020/TT-BCT

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại
Ngày ban hành: 30/11/2020
Ngày có hiệu lực: 15/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 41/2020/TT-BCT

quy định về quản lý, vận hành hồ chứa quặng đuôi trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản
Ngày ban hành: 30/11/2020
Ngày có hiệu lực: 01/02/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 39/2020/TT-BCT

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện
Ngày ban hành: 30/11/2020
Ngày có hiệu lực: 01/06/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 38/2020/TT-BCT

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với máy phát điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò
Ngày ban hành: 30/11/2020
Ngày có hiệu lực: 01/07/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 37/2020/TT-BCT

quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa
Ngày ban hành: 30/11/2020
Ngày có hiệu lực: 14/01/2021
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 36/2020/TT-BCT

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có khí nổ
Ngày ban hành: 30/11/2020
Ngày có hiệu lực: 01/07/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 35/2020/TT-BCT

ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có độ thoát khí mê tan siêu hạng
Ngày ban hành: 30/11/2020
Ngày có hiệu lực: 01/01/2023
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 34/2020/TT-BCT

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên
Ngày ban hành: 30/11/2020
Ngày có hiệu lực: 01/07/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 33/2020/TT-BCT

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên
Ngày ban hành: 30/11/2020
Ngày có hiệu lực: 01/07/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 322
Tổng số trong ngày: 5907
Tổng số trong tuần: 28347
Tổng số trong tháng: 165263
Tổng số truy cập: 8157936