Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

43

văn bản
Số ký hiệu

Nghị định 100/2010/NĐ-CP

Ngày ban hành: 28/09/2010
Ngày có hiệu lực: 15/11/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC

Hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự
Ngày ban hành: 26/07/2010
Ngày có hiệu lực: 15/09/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị quyết 794/2009/NQ-UBTVQH12

Nghị quyết 794/2009/NQ-UBTVQH12 Sửa đổi, bổ sung chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức và người lao động của kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Nghị quyết số 1003/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 03 tháng 3 năm 2006
Ngày ban hành: 22/06/2009
Ngày có hiệu lực: 01/07/2009
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị định 91/2008/NĐ-CP

Về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
Ngày ban hành: 18/08/2008
Ngày có hiệu lực: 13/09/2008
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 03/2008/QĐ-KTNN

Ban hành Quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
Ngày ban hành: 26/02/2008
Ngày có hiệu lực: 25/03/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 04/2007/QĐ-KTNN

Quyết định về Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành
Ngày ban hành: 02/08/2007
Ngày có hiệu lực: 25/11/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 916/2006/QĐ-KTNN

Ngày ban hành: 27/12/2006
Ngày có hiệu lực: 21/01/2007
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 900/2006/QĐ-KTNN

Ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Kiểm toán Nhà nước
Ngày ban hành: 15/12/2006
Ngày có hiệu lực: 13/01/2007
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 1053/2006/NQ-UBTVQH11

Giải thích khoản 6 Điều 19 của Luật Kiểm toán Nhà nước
Ngày ban hành: 10/11/2006
Ngày có hiệu lực: 25/11/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 07/2006/QĐ-VPCP

Về việc tổ chức tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ trên Trang tin điện tử của Chính phủ
Ngày ban hành: 18/08/2006
Ngày có hiệu lực: 08/09/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 41
Tổng số trong ngày: 139
Tổng số trong tuần: 22284
Tổng số trong tháng: 86384
Tổng số truy cập: 4152198