Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

46

văn bản
Số ký hiệu

Nghị định 100/2010/NĐ-CP

Ngày ban hành: 28/09/2010
Ngày có hiệu lực: 15/11/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC

Hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự
Ngày ban hành: 26/07/2010
Ngày có hiệu lực: 15/09/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị quyết 794/2009/NQ-UBTVQH12

Nghị quyết 794/2009/NQ-UBTVQH12 Sửa đổi, bổ sung chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức và người lao động của kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Nghị quyết số 1003/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 03 tháng 3 năm 2006
Ngày ban hành: 22/06/2009
Ngày có hiệu lực: 01/07/2009
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị quyết 33/2009/QH12

Nghị quyết số 33/2009/QH12 về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự do Quốc hội ban hành
Ngày ban hành: 19/06/2009
Ngày có hiệu lực: 19/06/2009
Trạng thái: Còn hiệu lực

Pháp lệnh 06/2008/PL-UBTVQH12

Ngày ban hành: 21/11/2008
Ngày có hiệu lực: 01/07/2009
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 91/2008/NĐ-CP

Về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
Ngày ban hành: 18/08/2008
Ngày có hiệu lực: 13/09/2008
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 03/2008/QĐ-KTNN

Ban hành Quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
Ngày ban hành: 26/02/2008
Ngày có hiệu lực: 25/03/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 04/2007/QĐ-KTNN

Quyết định về Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành
Ngày ban hành: 02/08/2007
Ngày có hiệu lực: 25/11/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 916/2006/QĐ-KTNN

Ngày ban hành: 27/12/2006
Ngày có hiệu lực: 21/01/2007
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 900/2006/QĐ-KTNN

Ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Kiểm toán Nhà nước
Ngày ban hành: 15/12/2006
Ngày có hiệu lực: 13/01/2007
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 148
Tổng số trong ngày: 8282
Tổng số trong tuần: 37495
Tổng số trong tháng: 190317
Tổng số truy cập: 7727838