Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

27

văn bản
Số ký hiệu

Nghị định 100/2010/NĐ-CP

Ngày ban hành: 28/09/2010
Ngày có hiệu lực: 15/11/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC

Hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự
Ngày ban hành: 26/07/2010
Ngày có hiệu lực: 15/09/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 07/2006/QĐ-VPCP

Về việc tổ chức tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ trên Trang tin điện tử của Chính phủ
Ngày ban hành: 18/08/2006
Ngày có hiệu lực: 08/09/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 02/2006/TTLT-BTP-BCA-BGDĐT-BLĐTBXH-TLĐLĐVN

Hướng dẫn việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học
Ngày ban hành: 07/06/2006
Ngày có hiệu lực:
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 03/2006/TT-VPCP

Thông tư Hướng dẫn thi hành Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với tổ chức và hoạt động của Công báo cấp tỉnh
Ngày ban hành: 17/02/2006
Ngày có hiệu lực: 16/03/2006
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 22/2006/QĐ-TTg

Quyết định về việc giao nhiệm vụ xử lý các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 24/01/2006
Ngày có hiệu lực: 08/09/2006
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Chỉ thị 01/2006/CT-CA

Về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác của ngành Tòa án nhân dân năm 2006
Ngày ban hành: 04/01/2006
Ngày có hiệu lực: 07/04/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 337/2005/QĐ-TTG

Ban hành Quy chế làm việc mẫu của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Ngày ban hành: 19/12/2005
Ngày có hiệu lực: 09/01/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 250/2005/QĐ-TTg

Về tổ chức và hoạt động của Trang tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên Internet
Ngày ban hành: 10/10/2005
Ngày có hiệu lực: 01/11/2005
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 03/2005/TTLT/VKSNDTC-TANDTC

Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự và sự tham gia của Viện kiểm sát nhân dân trong việc giải quyết các vụ việc dân sự
Ngày ban hành: 01/09/2005
Ngày có hiệu lực: 27/09/2005
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 35
Tổng số trong ngày: 1470
Tổng số trong tuần: 8261
Tổng số trong tháng: 85173
Tổng số truy cập: 3898202