Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

4

văn bản
Số ký hiệu

42/2000/NQ-QH10

Nghị quyết về Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2001 do Quốc hội ban hành
Ngày ban hành: 09/12/2000
Ngày có hiệu lực: 24/12/2000
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 92/1998/QĐ-TTg

Về việc thành lập Kiểm toán Nhà nước khu vực miền Tây Nam Bộ trực thuộc Kiểm toán Nhà nước
Ngày ban hành: 11/05/1998
Ngày có hiệu lực: 26/05/1998
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 03/1998/TTLT/BNN-BTCCBCP

Hướng dẫn bổ sung Thông tư Liên Bộ số 07LB/TT ngày 24/04/1996 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Ngày ban hành: 27/04/1998
Ngày có hiệu lực: 12/05/1998
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 61-TTg

Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước
Ngày ban hành: 24/01/1995
Ngày có hiệu lực: 24/01/1995
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 188
Tổng số trong ngày: 1552
Tổng số trong tuần: 20715
Tổng số trong tháng: 110660
Tổng số truy cập: 8103333