Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

168

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư liên tịch 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP

hướng dẫn trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính
Ngày ban hành: 26/11/2010
Ngày có hiệu lực: 10/01/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Luật 56/2010/QH12

Ngày ban hành: 15/11/2010
Ngày có hiệu lực: 01/07/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 04/2010/TT-TTCP

Quy định Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo
Ngày ban hành: 26/08/2010
Ngày có hiệu lực: 11/10/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 03/2010/TT-TTCP

Hướng dẫn về màu sắc, chất liệu, quy cách và quản lý, sử dụng trang phục của thanh tra viên, cán bộ thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước
Ngày ban hành: 16/07/2010
Ngày có hiệu lực: 30/08/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

76/2010/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định số 06/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá
Ngày ban hành: 12/07/2010
Ngày có hiệu lực: 01/09/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 02/2010/TT-TTCP

Quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra
Ngày ban hành: 02/03/2010
Ngày có hiệu lực: 15/04/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 09/2010/QĐ-TTg

Quy định tiêu chuẩn các ngạch Thanh tra viên Công an nhân dân
Ngày ban hành: 08/02/2010
Ngày có hiệu lực: 30/03/2010
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 01/2010/TT-TTCP

Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
Ngày ban hành: 22/01/2010
Ngày có hiệu lực: 16/03/2010
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 03/2010/TT-BTTTT

Quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành: 14/01/2010
Ngày có hiệu lực: 01/03/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 01/2009/TT-TTCP

Quy định quy trình giải quyết tố cáo
Ngày ban hành: 15/12/2009
Ngày có hiệu lực: 01/02/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 98
Tổng số trong ngày: 6799
Tổng số trong tuần: 6798
Tổng số trong tháng: 143714
Tổng số truy cập: 8136387