Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

36

văn bản
Số ký hiệu

Quyết định 270/2000/QĐ-NHNN9

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước
Ngày ban hành: 21/08/2000
Ngày có hiệu lực: 05/09/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 70/2000/QĐ-BNN-TCCB

Về việc: Chuyển Viện Công nghệ sau thu hoạch trực thuộc Tổng công ty lương thực miền Bắc về trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày ban hành: 04/07/2000
Ngày có hiệu lực: 19/07/2000
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 17/2000/NĐ-CP

Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra chứng khoán
Ngày ban hành: 11/05/2000
Ngày có hiệu lực: 26/05/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 165/1999/QĐ-TTg

Về chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Bưu điện
Ngày ban hành: 10/08/1999
Ngày có hiệu lực: 25/08/1999
Trạng thái: Còn hiệu lực

Chỉ thị 35/1998/CT-TTg

Về tăng cường hiệu lực giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại các cơ quan Trung ương và nhà riêng của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước
Ngày ban hành: 09/10/1998
Ngày có hiệu lực: 24/10/1998
Trạng thái: Còn hiệu lực

Chỉ thị 1435/1998/CT-BKHCNMT

Về việc quán triệt và thực hiện Nghị định 61/1998/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/08/1998 về công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp
Ngày ban hành: 28/09/1998
Ngày có hiệu lực: 28/09/1998
Trạng thái: Còn hiệu lực

1258-1998/QĐ-BTC

Quyết định ban hành Quy chế tiếp dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị trong ngành tài chính
Ngày ban hành: 19/09/1998
Ngày có hiệu lực: 04/10/1998
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị định 61/1998/NĐ-CP

về công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp
Ngày ban hành: 15/08/1998
Ngày có hiệu lực: 30/08/1998
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

89-CP

Ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân
Ngày ban hành: 07/08/1997
Ngày có hiệu lực: 22/08/1997
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 13/GDĐT

Hướng dẫn hoạt động thanh tra trong bậc học mần non
Ngày ban hành: 04/08/1997
Ngày có hiệu lực: 05/09/1997
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 102
Tổng số trong ngày: 11
Tổng số trong tuần: 10
Tổng số trong tháng: 89955
Tổng số truy cập: 8082629