Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

5

văn bản
Số ký hiệu

Chỉ thị 08/CT-TATC

Về việc triển khai chống tham nhũng, chống buôn lậu qua biên giới và một số loại tội phạm kinh tế khác
Ngày ban hành: 06/12/1990
Ngày có hiệu lực: 06/12/1990
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 2079-PC

Thành lập lượng lực thanh tra giao thông vận tải
Ngày ban hành: 13/11/1990
Ngày có hiệu lực: 13/11/1990
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 599-QĐ

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thanh tra Bộ
Ngày ban hành: 20/08/1990
Ngày có hiệu lực: 20/08/1990
Trạng thái: Còn hiệu lực

Pháp lệnh 33-LCT/HĐNN8

Ngày ban hành: 29/03/1990
Ngày có hiệu lực: 01/06/1990
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 1-TT/LB

Hướng dẫn chế độ trang phục đối với thanh tra viên thuộc hệ thống Thanh tra Nhà nước
Ngày ban hành: 12/01/1988
Ngày có hiệu lực: 16/09/1991
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 114
Tổng số trong ngày: 33
Tổng số trong tuần: 32
Tổng số trong tháng: 89977
Tổng số truy cập: 8082650