Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

64

văn bản
Số ký hiệu

Quyết định 142/2000/QĐ-TTg

Ban hành Quy chế thực hiện Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Pháp
Ngày ban hành: 11/12/2000
Ngày có hiệu lực: 26/12/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị định 75/2000/NĐ-CP

Ngày ban hành: 08/12/2000
Ngày có hiệu lực: 01/04/2001
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 02/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA

Hướng dẫn thi hành Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 1999 và Mục 2 Nghị quyết số 32/1999/QH1O ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Quốc hội
Ngày ban hành: 05/07/2000
Ngày có hiệu lực: 20/07/2000
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 20/2000/QH10

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự
Ngày ban hành: 09/06/2000
Ngày có hiệu lực: 01/07/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Luật 22/2000/QH10

Ngày ban hành: 09/06/2000
Ngày có hiệu lực: 01/01/2001
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị quyết 35/2000/QH10

Về việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình
Ngày ban hành: 09/06/2000
Ngày có hiệu lực: 09/06/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 03/2000/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBTƯMTTQVN

Thông tư về việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư do Bộ tư pháp-Bộ văn hoá thông tin-Ban thướng trực uỷ ban trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 31/03/2000
Ngày có hiệu lực: 15/04/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 02/2000/TT-BTP

Hướng dẫn thủ tục chấm dứt hoạt động của Chi nhánh tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam
Ngày ban hành: 23/03/2000
Ngày có hiệu lực: 07/04/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị định 08/2000/NĐ-CP

Về đăng ký giao dịch bảo đảm
Ngày ban hành: 10/03/2000
Ngày có hiệu lực: 25/03/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Bộ Luật 15/1999/QH10

Ngày ban hành: 21/12/1999
Ngày có hiệu lực: 01/07/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 45
Tổng số trong ngày: 591
Tổng số trong tuần: 36087
Tổng số trong tháng: 83200
Tổng số truy cập: 8075873