Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

33

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư liên tịch 63/TC/KHKT

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các hoạt động khoa học và công nghệ ở các tỉnh, thành và đặc khu trực thuộc Trung ương
Ngày ban hành: 11/12/1990
Ngày có hiệu lực: 11/12/1990
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 39-LCT/HĐNN8

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự
Ngày ban hành: 30/06/1990
Ngày có hiệu lực: 07/07/1990
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị định 37-HĐBT

Quy định chi tiết thi hành Luật Quốc tịch Việt nam
Ngày ban hành: 05/02/1990
Ngày có hiệu lực: 05/02/1990
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 01/TTLN-90

Hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự
Ngày ban hành: 01/02/1990
Ngày có hiệu lực: 16/02/1990
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Pháp lệnh 28-LCT/HĐNN8

Xử phạt vi phạm hành chính năm 1989
Ngày ban hành: 30/11/1989
Ngày có hiệu lực: 01/01/1990
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Pháp lệnh 23-LCT/HĐNN8

Ngày ban hành: 28/08/1989
Ngày có hiệu lực: 01/01/1990
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 04-TTLN

Hướng về việc giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù
Ngày ban hành: 15/08/1989
Ngày có hiệu lực: 30/08/1989
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 12-HĐBT

Về thủ tục kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài tiến hành trước cơ quan có thẩm quyền của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngày ban hành: 01/02/1989
Ngày có hiệu lực: 01/02/1989
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị quyết 91/NQ/HĐNN8

về việc phê chuẩn Quy chế xây dựng luật và pháp lệnh
Ngày ban hành: 06/08/1988
Ngày có hiệu lực: 06/08/1988
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị định 117-HĐBT

Ngày ban hành: 21/07/1988
Ngày có hiệu lực: 21/07/1988
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 212
Tổng số trong ngày: 6875
Tổng số trong tuần: 24672
Tổng số trong tháng: 6874
Tổng số truy cập: 7770724