Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

1041

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 13/2010/TT-BNV

Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Ngày ban hành: 30/12/2010
Ngày có hiệu lực: 15/02/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 116/2010/NĐ-CP

Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Ngày ban hành: 24/12/2010
Ngày có hiệu lực: 01/03/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

236/2010/QĐ-UBND

ban hành Quy định chức vụ, chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố
Ngày ban hành: 20/12/2010
Ngày có hiệu lực: 30/12/2010
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 40/2010/NQ-HĐND

về việc quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố
Ngày ban hành: 10/12/2010
Ngày có hiệu lực: 20/12/2010
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 213/2010/QĐ-UBND

ban hành Quy chế đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 07/12/2010
Ngày có hiệu lực: 17/12/2010
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 208/2010/QĐ-UBND

ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 30/11/2010
Ngày có hiệu lực: 10/12/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 11/2010/TT-BNV

Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
Ngày ban hành: 26/11/2010
Ngày có hiệu lực: 10/01/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 12/2010/TT-BNV

Hướng dẫn phương pháp xác định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy
Ngày ban hành: 26/11/2010
Ngày có hiệu lực: 10/01/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 30/2010/TTLT-BTNMT-BNV

Hướng dẫn chuyển xếp ngạch và xếp lương viên chức ngành tài nguyên và môi trường
Ngày ban hành: 25/11/2010
Ngày có hiệu lực: 10/01/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 58/2010/QH12

Ngày ban hành: 15/11/2010
Ngày có hiệu lực: 01/01/2012
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 36
Tổng số trong ngày: 3024
Tổng số trong tuần: 24824
Tổng số trong tháng: 347733
Tổng số truy cập: 5895291