Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

7

văn bản
Số ký hiệu

Quyết định 01-QĐ/BNV

Về thủ tục xin xuất cảnh định cư ở nước ngoài
Ngày ban hành: 17/06/1988
Ngày có hiệu lực: 17/06/1988
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết Không số

Thông qua sơ bộ phần chung của Bộ luật Hình sự
Ngày ban hành: 30/06/1983
Ngày có hiệu lực: 30/06/1983
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 2-LCT/HĐNN7

Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng
Ngày ban hành: 04/07/1981
Ngày có hiệu lực: 14/07/1981
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 42-TC/NSĐP

Thông tư hướng dẫn một số điểm về công tác tài chính và quản lý tài sản trong việc giải thể cấp khu và hợp tỉnh
Ngày ban hành: 13/12/1975
Ngày có hiệu lực: 01/01/1975
Trạng thái: Ngưng hiệu lực

Thông tư liên tịch 5-TT/LB

Hướng dẫn thực hiện chế độ khám bệnh, chữa bệnh đối với thương binh, những người bị thương được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh và cán bộ, công nhân, viên chức, quân nhân về hưu hoặc nghỉ việc vì mất sức lao động
Ngày ban hành: 07/02/1975
Ngày có hiệu lực: 07/02/1975
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 179-TT/QP/NV/TC

Hướng dẫn thực hiện chính sách đối với quân nhân phục viên theo Quyết định số 178-CP ngày 20-7-1974 của hội đồng Chính phủ
Ngày ban hành: 12/11/1974
Ngày có hiệu lực: 12/11/1974
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật Tổ chức Hội đồng Chính phủ

Tổ chức Hội đồng Chính phủ
Ngày ban hành: 14/07/1960
Ngày có hiệu lực: 26/07/1960
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 34
Tổng số trong ngày: 2912
Tổng số trong tuần: 24712
Tổng số trong tháng: 347621
Tổng số truy cập: 5895179