Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

3

văn bản
Số ký hiệu

Quyết định 142/1999/QĐ-TTg

Về việc thành lập Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Ngày ban hành: 16/06/1999
Ngày có hiệu lực: 01/07/1999
Trạng thái: Còn hiệu lực

Chỉ thị 39/1998/CT-TTg

Về việc đẩy mạnh công tác văn hóa - thông tin ở miền núi và vùng đồng bào các dân tộc thiểu số
Ngày ban hành: 03/12/1998
Ngày có hiệu lực: 03/12/1998
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 11/1998/TTLT/BTM-UBDTMN-BTC-BKHĐT

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 20/1998/NĐ-CP
Ngày ban hành: 31/07/1998
Ngày có hiệu lực: 15/04/1998
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 84
Tổng số trong ngày: 5375
Tổng số trong tuần: 47686
Tổng số trong tháng: 29888
Tổng số truy cập: 7793738