Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

65

văn bản
Số ký hiệu

Quyết định 76/2010/QĐ-TTg

Về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam
Ngày ban hành: 30/11/2010
Ngày có hiệu lực: 15/01/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 47/2010/QĐ-TTg

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành kèm theo Quyết định số 95/2006/QĐ-TTg ngày 03 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 13/07/2010
Ngày có hiệu lực: 30/08/2010
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 2433/2010/TT-BNG

Hướng dẫn một số quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ thanh tra viên, thẻ thanh tra viên và trang phục Thanh tra Ngoại giao
Ngày ban hành: 30/06/2010
Ngày có hiệu lực: 13/08/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 33/2010/QĐ-TTg

Ban hành Quy chế tổ chức Ngày Việt Nam ở nước ngoài
Ngày ban hành: 02/04/2010
Ngày có hiệu lực: 20/05/2010
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 30/2010/QĐ-TTg

Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại phục vụ công tác của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
Ngày ban hành: 15/03/2010
Ngày có hiệu lực: 28/04/2010
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 08/2009/TTLT/BCA-BNG

Hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành ở nước ngoài theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
Ngày ban hành: 06/10/2009
Ngày có hiệu lực: 20/11/2009
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 02/2009/TTLT-BNG-BNV

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Ngày ban hành: 27/05/2009
Ngày có hiệu lực: 11/07/2009
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 01/2009/TT-BNG

Quy định về Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Ngoại vụ
Ngày ban hành: 22/05/2009
Ngày có hiệu lực: 06/07/2009
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 05/2009/TTLT-BCA-BNG

Hướng dẫn thủ tục giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký thường trú tại Việt Nam
Ngày ban hành: 12/05/2009
Ngày có hiệu lực: 26/06/2009
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 51/2009/QĐ-TTg

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phái đoàn đại diện thường trực nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới và các Tổ chức quốc tế khác tại Giơ-ne-vơ
Ngày ban hành: 08/04/2009
Ngày có hiệu lực: 01/06/2009
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 175
Tổng số trong ngày: 6030
Tổng số trong tuần: 21626
Tổng số trong tháng: 158542
Tổng số truy cập: 8151215