Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

13

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư liên tịch 2215/2000/TTLT/BKHCNMT-BNG

Hướng dẫn thực hiện một số điều khoản thuộc Nghị định 183/CP ngày 18/11/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Cơ quan Đại diện nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài
Ngày ban hành: 23/11/2000
Ngày có hiệu lực: 08/12/2000
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 03/2000/TTLT/TCHQ-BNG

Hướng dẫn thi hành Điều 4 Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày ban hành: 06/06/2000
Ngày có hiệu lực: 21/06/2000
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 161/1999/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế
Ngày ban hành: 18/10/1999
Ngày có hiệu lực: 02/11/1999
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 1621/1999/QĐ-BNG

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
Ngày ban hành: 15/10/1999
Ngày có hiệu lực: 30/10/1999
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 45/1999/QĐ-TTg

Về việc thành lập Vụ Hợp tác kinh tế đa phương thuộc Bộ Ngoại giao
Ngày ban hành: 11/03/1999
Ngày có hiệu lực: 26/03/1999
Trạng thái: Còn hiệu lực

Pháp lệnh 07/1998/PL-UBTVQH10

Về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế
Ngày ban hành: 20/08/1998
Ngày có hiệu lực: 24/08/1998
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 02/1998/TTLT/BNV-BNG

Hướng dẫn thực hiện QĐ số 957/1997/QĐ-TTg ngày 11/11/1997 của Thủ tướng Chính phủ về cải tiến một số thủ tục về xuất nhập cảnh và giải quyết vấn đề người Việt Nam đã xuất cảnh nhưng không về nước đúng hạn
Ngày ban hành: 19/05/1998
Ngày có hiệu lực: 03/06/1998
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Chỉ thị 1043/1997/CT-TTg

Về việc kiểm tra trình độ ngoại ngữ và kiến thức về chính sách đối ngoại đối với cán bộ công tác tại các Cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước ngoài
Ngày ban hành: 06/12/1997
Ngày có hiệu lực: 31/12/1997
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 767/TTg

Về một số chủ trương chính sách đối với cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Ngày ban hành: 17/09/1997
Ngày có hiệu lực: 15/10/1997
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 09/CP

Về việc sửa đổi Điều 7 Quy chế cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà tại Việt Nam
Ngày ban hành: 30/01/1997
Ngày có hiệu lực: 01/02/1997
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 175
Tổng số trong ngày: 6018
Tổng số trong tuần: 21614
Tổng số trong tháng: 158530
Tổng số truy cập: 8151203