Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

2

văn bản
Số ký hiệu

Pháp lệnh 25-LCT/HĐNN8

Về Ký kết và thực hiện điều ước Quốc tế của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngày ban hành: 17/10/1989
Ngày có hiệu lực: 01/11/1989
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 14 TC/CN

Sửa đổi chế độ trang phục và tiền nộp lại cho công quỹ trong nước đối với cán bộ công nhân viên chức đi công tác dài hạn ở nước ngoài.
Ngày ban hành: 21/04/1988
Ngày có hiệu lực: 21/04/1988
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 459
Tổng số trong ngày: 3883
Tổng số trong tuần: 11576
Tổng số trong tháng: 334485
Tổng số truy cập: 5882043