Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

567

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư liên tịch 41/2010/TTLT-BLĐTBXH- BYT

Hướng dẫn quy trình cai nghiện cho người nghiện ma túy tại các Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội và cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện
Ngày ban hành: 31/12/2010
Ngày có hiệu lực: 15/02/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 118/2010/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng
Ngày ban hành: 29/12/2010
Ngày có hiệu lực: 15/02/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 39/2010/TTLT-BLĐTBXH- BTC

Hướng dẫn chi trả chế độ hưu trí và tử tuất từ quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc và quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người vừa có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
Ngày ban hành: 28/12/2010
Ngày có hiệu lực: 02/11/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 38/2010/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
Ngày ban hành: 24/12/2010
Ngày có hiệu lực: 07/02/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 37/2010/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn điều kiện, thủ tục đăng ký, chỉ định tổ chức hoạt động dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Ngày ban hành: 22/12/2010
Ngày có hiệu lực: 15/02/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 36/2010/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động
Ngày ban hành: 18/11/2010
Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 – 2015
Ngày ban hành: 15/11/2010
Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 34/2010/TT-BLĐTBXH

Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức công tác xã hội
Ngày ban hành: 08/11/2010
Ngày có hiệu lực: 23/12/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 70/2010/QĐ-TTg

Sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê
Ngày ban hành: 05/11/2010
Ngày có hiệu lực: 23/12/2010
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 33/2010/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma tuý
Ngày ban hành: 01/11/2010
Ngày có hiệu lực: 16/12/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 98
Tổng số trong ngày: 5163
Tổng số trong tuần: 47474
Tổng số trong tháng: 29676
Tổng số truy cập: 7793526